پیشنهاد فرادرس

آموزش رسانه های اجتماعی برای رهبری

دسته بندی ها: آموزش های LinkedIn ، آموزش کسب و کار ، بازاریابی رسانه های اجتماعی ، آموزش بازاریابی

با استفاده ازقدرت شبکه های اجتماعی، مسیر هدایت شرکت خود را هدایت کرده و به عنوان یک مدیر اجرایی، یک برند اختصاصی و قوی ایجاد کنید. مدرس این دوره آموزشی، نشان می دهد که، به عنوان یک مدیر ارشد سازمان، چطور از شبکه های اجتماعی برای فروش استفاده کرده، شرکت خود را واجد صفات انسانی کنید، و در هنگام بروز بحران، کنش گرا و فعال باشید، همزمان با اینکه خود را به عنوان پیشرو در صنعت ثابت می کنید. یاد بگیرید چطور نظرات خود را در محتوی شرکت اعمال کنید، از روش cross-promote برای انتشار محتوی شبکه خوددر شبکه های دیگر، استفاده کنید، و میزان تاثیر گذاری تلاش های خود را ارزیابی کنید و موارد بیشتر دیگر.

مباحث دوره:

 • رهبری در شبکه های اجتماعی
 • پذیرفتن شبکه های اجتماعی سازمانی
 • واجدصفات انسانی کردن سازمان
 • پذیرفتن نتایج روابط عمومی PR
 • هدایت کردن صنعت
 • ایجاد یک برند به یادماندنی
 • ایجاد فروش
 • هماهنگی با موضوعات مربوط به مدیرارشدسازمان
 • هدایت کردن روایت
 • نشان دادن قدرت رهبری
 • کم کردن از شدت بحران
 • نمونه موردی برایخبرگینوآورانه
 • تصورات غلط
 • رهبران چگونه شبکه های اجتماعی را متحد می کنند
 • مشخص کردن اهداف استفاده از شبکه های اجتماعی
 • تعیین کنید این که کدام الگو ها را انتخاب کنید
 • انتخاب ابزار ها و کانال های صحیح
 • برای تخصیص منابع اهمیت قائل شوید
 • انتخاب یک برنامه تعامل استراتژیک
 • بررسی ماهانه نتایج
 • هماهنگی با شبکه های اجتماعی شرکت
 • ارتقاء مطالب شبکه های اجتماعی شرکت
 • با استفاده از حساب های کاربری شرکت ارتقاء پیدا کنید
 • نظرات خود را درمحتوی شرکت اعمال کنید
 • شبکه های اجتماعی را مدیریت کنید
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Social Media for Leadership Publisher:Linkedin Author:Brian Honigman Duration:56m 19s Level:Beginner

Unlock the power of social media to direct your company's growth and build a strong personal brand as an executive at the same time.
Released: : January 3, 2019
Unlock the power of social media to direct your company's growth and build a strong personal brand as an executive. Join Brian Honigman as he demonstrates how, as a member of the C-suite, you can engage in social media to drive sales, humanize your company, and be proactive during a crisis while establishing yourself as an industry leader at the same time. Learn how to effectively include your voice in company content, cross-promote among your own networks, measure the impact of your efforts, and more.
Introduction
Leadership on social media
1. Embracing Enterprise Social Media
Humanize the organization
Embrace the PR advantages
Drive the industry
Create a memorable brand
Generate sales
2. Aligning with C-Suite Objectives
Direct the narrative
Express strong leadership
Mitigate a crisis
Showcase innovative expertise
Resolve misconceptions
3. How Leaders Incorporate Social Media
Identify goals for using social media
Establish which themes to address
Choosing the right channels and tools
Be mindful of resource allocation
Select a strategic engagement schedule
Review results monthly
4. Sync with the Company's Social Media
Promote your company's social posts
Get promoted by the company's accounts
Include your voice in company content
Conclusion
Taking the lead on social media

پیشنهاد فرادرس