پیشنهاد فرادرس

آموزش اصولی Android Espresso

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، تست خودکار (Automated Testing) ، تست نرم افزار ، آموزش های لیندا (Lynda) ، برنامه نویسی موبایل

تست برای ارائه نرم افزار با کیفیت بالا ضروری است. Espresso ابزار انتخابی برای بسیاری از توسعه دهندگان اندروید است که نیاز به تست منطق و UI اپلیکیشن های خود دارند. برای نحوه استفاده از Espresso Android برای تست UI به این دوره آموزشی بپیوندید. در این دوره با نحوه نوشتن تست با دست، استفاده از Espresso Test Recorder برای ضبط اقدامات که کد را برای شما تولید می کند، نحوه استفاده از Inspector Layout برای تست views و تست scrolling views مانند list و recycler views آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مزایای Espresso و تست خودکار
  • هم زمان سازی
  • افزودن Espresso به پروژه اندروید
  • ایجاد اولین تست
  • ضبط اقدامات با Test Recorder
  • پیکربندی یک view
  • تست list views
  • تست recycler views
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Android Espresso Essential Training Publisher:Lynda Author:Chiu-Ki Chan Duration:1h 20m Level:Beginner

Learn how to perform UI testing of your Android applications with Espresso.
Released: 3/20/2018
Testing is essential to delivering high-quality software. Espresso is the tool of choice for many Android developers, who need to test the logic and UI of their applications. Join instructor Chiu-Ki Chan to learn the essentials of Android Espresso for UI testing. Learn how to write tests by hand, and then leverage the Espresso Test Recorder to record actions that generate the code for you. Find out how to use the Layout Inspector to pinpoint the views you want to test, and also test scrolling views such as list and recycler views.
Topics include:
Advantages of Espresso and automated testing
Synchronization
Adding Espresso to an Android project
Creating your first test
Recording actions in the Test Recorder
Pinpointing a view
Testing list views
Testing recycler views
Introduction
Welcome
1m 15s
What you should know
22s
Exercise files
38s
1. What Is Espresso?
Automated testing
41s
Types of Android tests
45s
How Espresso works
1m 4s
Advantages of Espresso
1m 12s
Synchronization: Message queue
1m 21s
Synchronization: Async tasks
45s
2. Your First Espresso Test
App: Hello World
2m 24s
Adding Espresso to your project
3m 3s
Turn off animations
1m 59s
ActivityTestRule
3m 43s
The Espresso formula
1m 12s
ViewMatcher
3m 35s
ViewAction
1m 7s
ViewAssertion
1m 31s
String value vs. string id
52s
Why not findViewById?
1m 2s
Fluent API
3m 57s
Hamcrest matcher
1m 14s
3. Espresso Test Recorder
Write tests automatically
43s
Record actions
48s
Add assertions
1m 48s
Generated code
2m 44s
4. Pinpointing a View
App: Toolbar Title
1m 44s
Layout Inspector
1m 27s
Combining matchers
4m 29s
Pitfall to overspecification
57s
Custom matcher: matchesSafely
3m 27s
Custom matcher: describeTo
1m
Using withToolbarTitle
3m 1s
5. List View
onView vs. onData
1m 18s
App: List view
1m 15s
withValue matcher
4m 42s
onData
3m 57s
Failing test
1m 55s
6. Recycler View
App: Recycler view
1m 34s
Cannot use onData
1m
MainActivityTest
3m 33s
RecyclerViewActions
2m 50s
Other recycler view actions
1m 15s
Wrap up
33s
Conclusion
Next steps
53s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 208.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Android Espresso Essential Training_git.ir.rar