تست برای ارائه نرم افزار با کیفیت بالا ضروری است. Espresso ابزار انتخابی برای بسیاری از توسعه دهندگان اندروید است که نیاز به تست منطق و UI اپلیکیشن های خود دارند. برای نحوه استفاده از Espresso Android برای تست UI به این دوره آموزشی بپیوندید. در این دوره با نحوه نوشتن تست با دست، استفاده از Espresso Test Recorder برای ضبط اقدامات که کد را برای شما تولید می کند، نحوه استفاده از Inspector Layout برای تست views و تست scrolling views مانند list و recycler views آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مزایای Espresso و تست خودکار
  • هم زمان سازی
  • افزودن Espresso به پروژه اندروید
  • ایجاد اولین تست
  • ضبط اقدامات با Test Recorder
  • پیکربندی یک view
  • تست list views
  • تست recycler views