چگونه یک توسعه دهنده Angular باشیم؟ در این دوره با ایجاد پروژه های front-end در Angular، ابزارها و گردش کارهای برای ایجاد اپلیکیشن های Angular، بررسی Angular CLI، گردش کارهای تست واحد، پیکربندی Prettier برای خودکارسازی فرمت کد، ایجاد و انتشار کتابخانه های Angular، پیاده سازی گردش کار ادغام مداوم، استفاده از CircleCI برای راه اندازی gateway، اجرای تستهای خودکار و غیره آشنا می شوید.

مباحث دوره:

 • نصب CLI
 • تولید گزارشات
 • تطبیق پوشش کد
 • پیکربندی hooks
 • ایجاد یک کتابخانه Angular
 • انتشار کتابخانه به npm
 • ادغام مداوم با CircleCI

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی Angular CLI
 • نصب CLI
 • Scaffolding یک پروژه
 • تست گردش کارها
 • تست و تنطیم CLI
 • تولید گزارش پوشش کد
 • تنظیم گزارش های ترمینال
 • تنظیم اسکریپت های NPM برای تست
 • تطبیق پوشش کد
 • پیکربندی commit hooks با Husky
 • گردش کار فرمت کد با Prettier
 • نصب و پیکربندی Prettier
 • ادغام با TSLint
 • پیکربندی  precommit hook
 • ایجاد و انتشار یک کتابخانه Angular
 • Scaffolding پروژه کتابخانه
 • سازماندهی پروژه کتابخانه
 • پیاده سازی کامپوننت
 • راه اندازی Jest
 • تست Jest و Snapshot
 • انتشار کتابخانه به NPM
 • استفاده از کتابخانه منتشر شده
 • گردش کار ادغام مداوم
 • ادغام مداوم
 • راه اندازی CircleCI
 • نتیجه
 • مراحل بعدی