Ansible یک موتور اتوماسیون اتوماتیک آسان برای استفاده است که می تواند تسک هایی مانند به روز رسانی را تنها با چند خط کد انجام دهد و بهینه سازی کند. این دوره آموزشی، موارد بکارگیری در سطح متوسط تا پیشرفته را برای استفاده از ابزار معرفی می کند. در این دوره با استفاده مجدد از قابلیت های Ansible با نقش ها، رمزگذاری داده محرمانه با Ansible Vault، پشتیبانی از idempotence، مدیریت چندین گروه از سیستم با Tower Enwise،متغیر کردن منابع، تبدیل ایده های خود به نقش ها و گسترش Ansible از مدیریت سرور ساده به مدیریت شبکه و فراتر از آن آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • راه اندازی Ansible
  • مدیریت اجرای وظیفه
  • Looping tasks
  • حلقه در قالب
  • استفاده مجدد از کد با نقش
  • رمزگذاری داده ها
  • مدیریت شبکه
  • ایجاد نمایشهای مستقل
  • مدیریت زیرساخت سیستم