معماری فریمورک MVC را با بررسی چرخه عمر یک درخواست HTTP از طریق فریمورک ASP.NET MVC یاد بگیرید. در این دوره با مراحل اصلی درخواست HTTP و گسترش و سفارش سازی آنها و غیره آشنا می شوید. به جای تمرکز بر برنامه نویسی MVC و نحوه ساخت اپلیکیشن ها، این دوره به روابط میان کامپوننت ها یی که متشکل از خط لوله درخواست هستند می پردازد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی چرخه عمر درخواست
 • بررسی رویدادهای اپلیکیشن
 • تنظیمات کد قبل از شروع اپلیکیشن
 • بررسی رویدادهای چرخه عمر درخواست HTTP
 • تنظیم در رویدادهای اپلیکیشن HTTP
 • طراحی و پیاده سازی ماژول های HTTP و handler
 • ساخت یک ماژول پردازش درخواست سفارشی
 • انتخاب بین ماژول و handler
 • درک handler مسیر
 • پیکربندی مسیریابی مبتنی بر کنوانسیون
 • مسیریابی ASP.NET MVC attribute
 • ایجاد controller factory سفارشی
 • تعریف resolver وابستگی سفارشی
 • ایجاد فیلتر action سفارشی
 • ایجاد یک موتور نمایش سفارشیپ
 • و غیره