پیشنهاد فرادرس

آموزش چرخه عمر درخواست HTTP در ASP.NET MVC

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET MVC ، آموزش های لیندا (Lynda) ، دات نت

معماری فریمورک MVC را با بررسی چرخه عمر یک درخواست HTTP از طریق فریمورک ASP.NET MVC یاد بگیرید. در این دوره با مراحل اصلی درخواست HTTP و گسترش و سفارش سازی آنها و غیره آشنا می شوید. به جای تمرکز بر برنامه نویسی MVC و نحوه ساخت اپلیکیشن ها، این دوره به روابط میان کامپوننت ها یی که متشکل از خط لوله درخواست هستند می پردازد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی چرخه عمر درخواست
 • بررسی رویدادهای اپلیکیشن
 • تنظیمات کد قبل از شروع اپلیکیشن
 • بررسی رویدادهای چرخه عمر درخواست HTTP
 • تنظیم در رویدادهای اپلیکیشن HTTP
 • طراحی و پیاده سازی ماژول های HTTP و handler
 • ساخت یک ماژول پردازش درخواست سفارشی
 • انتخاب بین ماژول و handler
 • درک handler مسیر
 • پیکربندی مسیریابی مبتنی بر کنوانسیون
 • مسیریابی ASP.NET MVC attribute
 • ایجاد controller factory سفارشی
 • تعریف resolver وابستگی سفارشی
 • ایجاد فیلتر action سفارشی
 • ایجاد یک موتور نمایش سفارشیپ
 • و غیره
ASP.NET MVC: HTTP Request Life Cycle Publisher:Lynda Author:Janan Siam Duration:2h 15m Level:Intermediate

Learn the architecture of the MVC framework by exploring the life cycle of an HTTP request as it travels through the ASP.NET platform and the MVC framework.
Released: 5/1/2018
Learn the architecture of the MVC framework by exploring the life cycle of an HTTP request as it travels through the ASP.NET MVC framework. This course educates developers about the major steps in the request life cycle, as well as how to extend and customize them when appropriate. Instead of focusing on MVC coding and how to build applications, this course dives into the relationships between the components that comprise the request pipeline. The inner workings of the MVC framework are discussed where applicable, such as controller factories, dependency resolvers, and result execution.
Topics include:
Fundamentals of the request life cycle
Designing and implementing HTTP modules and handlers
Choosing between handlers and modules
Understanding route handlers
Configuring convention-based routing
ASP.NET MVC attribute routing
Creating a custom controller factory
Defining a custom dependency resolver
Creating a custom view engine
Introduction
Welcome
1m 4s
What you should know
1m 31s
Sample application introduction
1m 12s
1. The Application and Request Life Cycle
Introduction to the request life cycle
3m 30s
Explore global application events
5m 25s
Initialize code before application start
5m 44s
Examine HTTP request life cycle events
3m 58s
Subscribe to HTTP application events
4m 47s
2. Design and Implement HTTP Modules and Handlers
HTTP module overview
3m 52s
Build a custom request processing module
5m 18s
Introduction to HTTP handlers
2m 26s
Implement a custom HTTP handler
8m 33s
Choose between handlers and modules
1m 59s
3. The ASP.NET MVC Routing System
Introduction to routing
2m 10s
URL routing module overview
3m 43s
Understand route handlers
1m 53s
Configure convention-based routing
6m 23s
Explore attribute routing
4m 10s
4. Controllers and the Request Life Cycle
Controller basics
1m 38s
Understand controller initialization
3m 27s
Create a custom controller factory
8m 6s
Explore the role of dependency resolvers
2m 2s
Define a custom dependency resolver
4m 45s
5. The Action Method Execution Process
Introduction to action invocation
2m 46s
Understand action method selection
3m 10s
Work with action selector attributes
6m 31s
Apply authentication and authorization filters
3m 59s
Explore the model binding feature
5m 11s
Action execution with action filters
2m 40s
Implement a custom action filter
7m 15s
6. Result Execution and the View Engine
Overview of action result execution
2m
Explore action result types
3m 24s
View initialization and rendering
3m 33s
Create a custom view engine
6m 3s
Conclusion
Next steps
1m 11s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 1.36GB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda ASP.NET MVC HTTP Request Life Cycle_git.ir.part1.rar Lynda ASP.NET MVC HTTP Request Life Cycle_git.ir.part2.rar
captcha