پیشنهاد فرادرس

آموزش اصولی AutoCAD 2019

دسته بندی ها: آموزش اتوکد (Autocad) ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، دیزاین

AutoCAD 2019 یک نرم افزار طراحی و ترسیم قدرتمند است که برای ساخت طرح های دقیق 2 بعدی و 3D استفاده می شود. در این دوره مبتدی، یاد بگیرید چگونه با AutoCAD شروع به کار کنید. در این دوره با مبانی رابط کاربری، نحوه استفاده از ribbon، انتخاب فضاهای کاری، استفاده از ViewCube، مدیریت فایل ها و گزینه ها، ناوبری نقشه ها، ترسیم و اصلاح آبجکت ها، نقشه کشی دقیق تر با با Grid و Snap، استفاده از متن و حاشیه نویسی برای کمک به دیگران در درک  طرح های خود، مقایسه نقشه ها و تصاویر با استفاده از فرمان DWG Compare و کسب مهارت و استفاده از AutoCAD در معماری، صنعت، مهندسی، ساخت و ساز، تولید و یا طراحی محصول آشنا می شوید.

سرفصل:

 • طراحی هندسه ساده
 • OSNAP و OTRACK
 • طرح های ساده را تکرار کنید
 • ارتباط با هدف طراحی شما
 • استفاده از فضاهای کاری و نوار ناوبری
 • ویرایش و مدیریت گزینه ها
 • ویرایش polylines و splines
 • کار با مختصات
 • با استفاده از فرمان های Hatch و Gradient
 • تراز کردن متن
 • طراحی یک جدول
 • کار با طرح بندی و حاشیه نویسی
AutoCAD 2019 Essential Training Publisher:Lynda Author:Shaun Bryant Duration:7h 26m Level:Beginner

Get started with AutoCAD 2019. Learn how to quickly and effectively navigate the user interface and create precise 2D and 3D designs with this powerful software.
Released: 3/22/2018
AutoCAD 2019 is a powerful designing and drafting software used to create precise 2D and 3D designs. In this beginner's course, learn how to get started with AutoCAD. Shaun Bryant covers the basics of the user interface, showing how to use the ribbon, choose workspaces, and use the ViewCube. Shaun also demonstrates how to manage files and options, navigate your drawings, and draw and modify objects. Plus, he explains how to draw more accurately with Grid and Snap, use text and annotations to help others get a clearer understanding of your designs, and compare drawings and view the results using the DWG Compare command. Upon wrapping up this course, you'll be prepared to use AutoCAD competently in any industry-architecture, engineering, construction, manufacturing, or product design.
Topics include:
Drawing simple geometry
OSNAP and OTRACK
Annotating simple designs
Communicating your design intent
Using workspaces and the navigation bar
Editing and managing options
Editing polylines and splines
Working with coordinates
Using the Hatch and Gradient commands
Aligning text
Designing a table
Working with layouts and annotation
Welcome
54s
What you should know
1m 26s
Using the exercise files
1m 39s
The AutoCAD 2019 interface
1m 53s
1. Getting Started: The AutoCAD Interface
The application menu
4m 19s
The ribbon and panels
3m 14s
Dialog boxes
4m 19s
The status bar
4m 32s
Logging into A360 Drive
4m 13s
2. Getting Started: Drawing Simple Geometry
OSNAP and OTRACK
5m 23s
POLAR and ORTHO
5m 8s
Lines, arcs, and circles
5m 38s
Polylines, polygons, and splines
7m 29s
Using Zoom and Pan
3m 59s
3. Getting Started: Annotating Simple Designs
Text styles
5m 16s
Single line text (TEXT) and multiline text (MTEXT)
5m 56s
Dimension styles
9m 44s
Dimensioning simple designs
5m 6s
Adding a simple table
4m 57s
4. Getting Started: Communicating Your Design Intent
Creating a simple titleblock
5m 32s
Defining your page setup
4m 46s
Adding new layouts and scaled viewports
5m 27s
Using annotative scaling
6m 11s
Printing and plotting
3m 42s
5. Exploring the Interface Further
Using workspaces
3m 52s
Working with the file tabs
2m 56s
Using the navigation bar
4m 42s
The shortcut menu
3m 37s
6. Using Units and Options
Setting drawing units
3m 47s
Converting drawing units
4m 39s
Editing and managing options
5m 5s
Working with templates (DWT)
4m 25s
7. Navigating Drawings
Working with the ViewCube
3m 13s
Model space and paper space
2m 56s
Saving and restoring views
4m 56s
The mouse and mouse settings
4m 32s
8. Drawing More Objects
Rectangles and polygons
4m 49s
Points and donuts
7m 30s
Ellipses
4m 9s
Isometric views with elliptical arcs
3m 49s
9. Modifying Objects
Selecting objects
5m 13s
Using Move and Copy
3m 21s
Using Rotate and Scale
4m 52s
Creating and using arrays
5m 8s
Using Offset and Mirror
4m 54s
Using Stretch and Lengthen
3m 30s
Using Trim and Extend
6m 31s
Using Break and Join
4m 52s
Using grips and grip editing
3m 27s
Using boundaries
3m 52s
Using Fillet and Chamfer
6m 37s
Using Divide and Measure
6m 47s
Editing polylines and splines
6m 1s
10. Drawing Accurately
Using Grid and Snap
3m 50s
Working with coordinates
7m 29s
Using Dynamic Input
4m 49s
Direct distance entry (DDE)
3m 27s
11. Hatching and Gradients
Using the Hatch command
5m 6s
Using the Gradient command
2m 32s
Editing hatches and gradients
2m 24s
12. More Text Techniques
Aligning text
3m 35s
Framing text in a titleblock
6m 27s
13. More Dimensioning Techniques
Editing dimensions and dimension overrides
3m 19s
Breaking and spacing dimensions
3m 43s
Using Continue and Baseline
3m 35s
Automatic dimensioning
1m 59s
Using multileaders
3m 22s
14. Object and Layer Properties
Working with object properties
4m 2s
Changing the linetype scale
4m 3s
Using Hide and Isolate
2m 46s
New layers and the layer dropdown menu
4m 53s
Using the layer tools
2m 49s
Working with layer states
3m 33s
15. Reusing Content
Using groups
2m 43s
Creating and inserting a block
5m 25s
Redefining block definitions in a drawing
2m 36s
Using the EXPLODE command
2m 53s
Creating a simple dynamic block
6m 13s
Using WBLOCK
5m 56s
16. Attributes and Tables
Creating a simple block with attributes
6m 41s
Enhanced Attribute Editor
2m 55s
Working with table styles
4m 23s
Designing a table
6m 16s
Adding fields to a table
7m 4s
17. External References (XREFs)
Working with XREFs
3m 22s
Attaching and overlaying XREFs
4m 57s
Altering and clipping XREFs
3m 19s
Editing XREFs
2m 40s
Editing XREFs in place
4m 32s
18. Working With Layouts and Annotation
Locking viewports
4m 41s
Freezing viewport layers
3m 3s
Adding a titleblock
6m 57s
Using annotative text styles
3m 43s
Using annotative dimensions
3m 41s
Using revision clouds
2m 37s
19. Creating Output
Plotting from the Model and Layout tabs
4m 37s
Packaging with eTransmit
4m 12s
Batch plotting
4m 35s
Outputting to different file formats
3m 12s
Autodesk Design Review
4m 51s
20. Other Drawing Management Tools
Drawing Compare
4m 59s
Conclusion
Next steps
1m 24s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 1.0GB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda AutoCAD 2019 Essential Training_git.ir.part1.rar Lynda AutoCAD 2019 Essential Training_git.ir.part2.rar
captcha