با یادگیری تکنولوژی container در Docker و تمرکز بر container orchestration، می توانید مهارت های خود را در زمینه ی Docker افزایش دهید. در این دوره، مربی David Davis، نحوه ی کارکرد container orchestration در Docker را توضیح داده و نکات مهمی را جهت آمادگی برای آزمون ( Docker Certified Associate (DCA یادآور می شود. او به خصوص مواردی چون نحوه ی راه اندازی خوشه ی Docker Swarm، استقرار سرویس Swarm، عیب یابی Docker Swarm و غیره را مورد توجه قرار می دهد. با بررسی این مفاهیم، شما آمادگی لازم برای اولین قسمت از آزمون Docker Certified Associate را کسب خواهید نمود.

سرفصل ها:

 • راه اندازی خوشه ی Docker Swarm
 • قفل کردن یک خوشه ی Swarm
 • دلیل اهمیت Quorum
 • مصورسازی سرویس های Swarm
 • تجزیه و تحلیل سرویس با بررسی Docker
 • عیب یابی یک سرویس
 • استفاده از قالب ها با سرویس های Docker
 • شروع کار با Docker Swarm
 • معرفی Docker Swarm
 • ایجاد یک خوشه Docker Swarm
 • Nodes، سرویس ها، containers و tasks
 • قفل کردن یک خوشه ی Swarm
 • دلیل اهمیت Quorum
 • مدیریت Docker Swarm
 • مصورسازی سرویس های Swarm
 • تجزیه و تحلیل سرویس با بررسی Docker
 • درک مفاهیم پشته و فایل های پشته
 • اداره کردن مراحل اجرای یک پشته از سرویس ها
 • اصلاح پورت های شبکه
 • نصب ظرفیت ها
 • نسخه برداری در برابر سرویس های جهانی
 • عیب یابی Docker Swarm
 • استفاده از برچسب ها
 • درک مفاهیم ارتباطات container
 • استفاده از قالب ها با سرویس های Docker
 • نتیجه