آموزش لینوکس | Linux

 • Lynda Linux Web Services

Lynda Linux Web Services

پنج شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • Lynda Linux Desktops and Remote Access

Lynda Linux Desktops and Remote Access

پنج شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • Lynda Linux Multitasking at the Command Line

Lynda Linux Multitasking at the Command Line

پنج شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • Lynda Linux Network Configuration

Lynda Linux Network Configuration

پنج شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۳۰
 • Lynda Linux Storage Systems

Lynda Linux Storage Systems

دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۳۰
 • Lynda Linux BIND and DNS

Lynda Linux BIND and DNS

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • CBTnuggets Linux LPI LPIC-2 Exam 202-400

CBTnuggets Linux LPI LPIC-2 Exam 202-400

جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • Pluralsight Protocol Deep Dive SSH and Telnet

Pluralsight Protocol Deep Dive SSH and Telnet

جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۳۰
 • شبکه ذخیره سازی با Oracle ZFS در Centos Linux : L1

شبکه ذخیره سازی با Oracle ZFS در Centos Linux : L1

شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • بررسی PowerShell متن باز در Linux و Mac

بررسی PowerShell متن باز در Linux و Mac

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آشنایی با Bash Shell و Scripts در لینوکس

آشنایی با Bash Shell و Scripts در لینوکس

سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آشنایی با لینوکس و نحوه نصب آن

آشنایی با لینوکس و نحوه نصب آن

سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • تست نفوذ اتوماتیک با Python و Kali Linux

تست نفوذ اتوماتیک با Python و Kali Linux

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش مقدماتی خط فرمان لینوکس

آموزش مقدماتی خط فرمان لینوکس

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • دوره پیشرفته شبکه در لینوکس (LFCE)

دوره پیشرفته شبکه در لینوکس (LFCE)

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • دوره امنیت رمزنگاری در لینوکس (LPIC-3 303)

دوره امنیت رمزنگاری در لینوکس (LPIC-3 303)

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش نرم افزار Vim

آموزش نرم افزار Vim

سه شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • کارگاه آموزشی نرم افزار Vim

کارگاه آموزشی نرم افزار Vim

سه شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • مبانی برنامه نویسی: مجوزهای Open Source

مبانی برنامه نویسی: مجوزهای Open Source

چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش اصول هسته لینوکس

آموزش اصول هسته لینوکس

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۴۱
 • آموزش هاست کردن Moodle در لینوکس

آموزش هاست کردن Moodle در لینوکس

پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۲۳