آموزش لینوکس | Linux

لینوکس چیست ؟

لینوکس یک سیستم عامل آزاد و بازمتن است.

کد منبع آن در اختیار همگان قرار دارد و همه می‌توانند در کدهای آن تغییر ایجاد کرده و بنا به نیازشان استفاده کنند. آزاد و در دسترس بودن کدهای منبع سبب می‌شود تا بتوانید از طرز کارکرد دقیق سیستم‌عامل مطلع شوید.

Linux شبکه سازی TCP / IP، مدیریت شبکه و مبانی پیکربندی سیستم را پوشش می دهد. لینوکس می تواند از چندین دستگاه شبکه پشتیبانی کند.

توزیع های لینوکس :

 • Debian
 • Ubuntu
 • Backtrack
 • Kali
 • CentOS
 • RedHaz

ویژگی های لینوکس:

 • پایین بودن هزینه
 • لینوکس یک سیستم عامل رایگان است و بیشتر توزیع های آن به راحتی در سطح اینترنت برای دانلو پیدا مشوند.
 • امنیت و پایداری
 • لینوکس امنیت یونیکس را با خود دارد و متن باز بودن کد اصلی لینوکس باعث شده تا مختصصان به رفع نواقص آن بپردازند.
 • مطابقت با آخرین سخت افزارها
 • از آنجا که سیستم عامل لینوکس در سراسر دنیا طرفداران زیادی دارد به همین علت آپدیت های جدید ، مطابق با آخرین سخت افزار های روز دنیا از آن منتشر می شود.
 • محیط های کاربری مختلف
 • قابلیت تطبیق با نیاز ها

گواهینامه های لینوکس

آزمون بین المللی REDHAT

 • (Red Hat Certified System Administrator (RHCSA
 • (Red Hat Certified Engineer (RHCE
 • (Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA
 • (Red Hat Certified Datacenter Specialist (RHCDS
 • (Red Hat Certified Security Specialist (RHCSS
 • (Red Hat Certified Architect (RHCA

آزمون بین المللی LPIC

 • Linux Essentials
 • (Junior Level Linux Certification (LPIC-1
 • (Advanced Level Linux Certification (LPIC-2
 • (Senior Level Linux Certification (LPIC-3

آزمون بین المللی Novell

 • Novell Certified Linux Engineer
 • Certified Linux Administrator
 • Certified Linux Desktop Administrator
 • Novell Certified Linux Professional

آزمون بین المللی ORACLE

 • (Oracle Solaris System Administrator (OCA
 • (Oracle Solaris System Administrator (OCP
 • (Oracle Solaris Network Administrator (OCE
 • (Oracle Solaris Security Administrator (OCE
 • (Oracle Solaris Cluster System Administrator (OCP
 • (Oracle Linux Administrator (OCA
 • Oracle Linux Certified Implementation Specialist
 • Managing Oracle on Linux Certified Expert

آزمون بین المللی IBM

 • IBM Certified Systems Expert – Enterprise Technical Support for AIX and Linux
 • IBM CSE – Virtualization Technical Support for AIX and Linux
 • IBM CSE – High Availability for AIX Technical Support and Administration
 • IBM Certified Operator – AIX Basic Operations
 • IBM Certified System Administrator – AIX

آزمون بین المللی HP

 • CSA – HP-UX
 • CSE – Specialty in High Availability – HP-UX
 • CSE – Specialty in Networking and Security – HP-UX
 • CSE – Specialty in Virtualization – HP-UX

آزمون بین المللی BSD

 • (BSD Associate (BSDA
 • (BSD Professional (BSDP

آزمون بین المللی GIAC

 • (GIAC Certified UNIX Security Administrator (GCUX
 • آشنایی با سیستم عامل Linux

آشنایی با سیستم عامل Linux

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش خط فرمان لینوکس – فرمان های پایه

آموزش خط فرمان لینوکس – فرمان های پایه

پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش LAMP Stack – اپلیکیشن های وب مبتنی بر لینوکس، Apache، MySQL و PHP

آموزش LAMP Stack – اپلیکیشن های وب مبتنی بر لینوکس، Apache، MySQL و PHP

پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش گواهینامه RHCE – احراز هویت با LDAP و Kerberos

آموزش گواهینامه RHCE – احراز هویت با LDAP و Kerberos

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش Kernel Tuning و Remote Logging در گواهینامه RHCE 

آموزش Kernel Tuning و Remote Logging در گواهینامه RHCE 

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش نکات هفتگی Linux

آموزش نکات هفتگی Linux

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش نصب SQL Server روی Ubuntu Linux

آموزش نصب SQL Server روی Ubuntu Linux

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • دوره SHELL Edition

دوره SHELL Edition

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش BSD10x

آموزش BSD10x

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش systemd

آموزش systemd

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش SLES-12x

آموزش SLES-12x

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش Ubu14x

آموزش Ubu14x

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش گواهینامه Linux+ and LPIC-1: System Administrator – Exam 101

آموزش گواهینامه Linux+ and LPIC-1: System Administrator – Exam 101

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش گواهینامه Linux+ and LPIC-1: System Administrator – Exam 102

آموزش گواهینامه Linux+ and LPIC-1: System Administrator – Exam 102

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش PowerShell Core برای Linux Admins

آموزش PowerShell Core برای Linux Admins

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • دوره Linux Academy Red Hat Certified Engineer in Red Hat OpenStack

دوره Linux Academy Red Hat Certified Engineer in Red Hat OpenStack

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • دوره گواهینامه OpenStack Foundation’s Certified OpenStack Administrator – COA

دوره گواهینامه OpenStack Foundation’s Certified OpenStack Administrator – COA

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش اصولی لینوکس

آموزش اصولی لینوکس

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش PHP-II

آموزش PHP-II

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش جمع آوری اطلاعات با Kali Linux 

آموزش جمع آوری اطلاعات با Kali Linux 

پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش گواهینامه های لینوکس – Red Hat EX436 و LPIC-3 304

آموزش گواهینامه های لینوکس – Red Hat EX436 و LPIC-3 304

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰