پیشنهاد فرادرس

آموزش اصولی Entity Framework Core - قسمت 1

دسته بندی ها: دسترسی به داده ، آموزش Entity Framework ، آموزش های لیندا (Lynda) ، دات نت

در این دوره با نحوه کار با Entity Framework Core، کامپوننت های اصلی، مقایسه نسخه های آن، نحوه ایجاد پروژه های جدید، اضافه کردن بسته ها، و استفاده از کلاس های از پیش ساخته شده، ایجاد کوئری ها، اعمال مرتب سازی و فیلتر کردن نتایج، کشف نحوه کار با فرمان های جمع آوری و استفاده از پیش بینی ها، نحوه بارگیری داده های مرتبط و اجرای نمایش های async، ویژگی های پیشرفته پرس و جو، از جمله پارامتر، ردیابی، نقشه برداری تابع و توابع LINQ، داده پایدار، گزینه های DbContext، پیکربندی ها و موارد دیگر آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • نصب پیش نیازها
 • استفاده از فایل های تمرین
 • معرفی .NET Core و EF Core
 • مقایسه EF6 و EF Core 2
 • پروژه ها و کامپوننت های Entity Framework Core
 • کار با فایل های scaffolded
 • Scaffold AdventureWorks
 • تست با xUnit
 • مشاهده SQL تولید شده
 • ایجاد کوئری ها
 • ویژگی کوئری پیشرفته
 • مرتب سازی و فیلتر کردن نتایج
 • کار با ارقام
 • کار با INotifyPropertyChanged
 • بارگیری داده های مرتبط
 • داده های پایدار
 • تنظیم پارامتر
 • ثبت و ردیابی
 • توابع نقشه برداری
 • Generics و delegates
 • بررسی هم زمانی
 • Resiliency و transactions
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Entity Framework Core Essential Training: 1 Publisher:Lynda Author:Phil Japikse Duration:6h 9m Level:Intermediate

Learn how to work with Entity Framework Core, the popular tool for object-relational mapping (ORM). This course covers querying data, persisting data, DbContext options, and more.
Released: 3/9/2018
This comprehensive course shows how to work with Entity Framework Core. Get introduced to the core components and see a comparison of versions. Find out how to create new projects, add packages, and use prebuilt classes. Learn how to build queries, apply sorting, and filter the results. Discover how to work with aggregation commands and use projections. See how to load related data and run async queries. Next, move on into advanced query features, including parameterization, tracking, function mapping, and LINQ functions. Then, learn about persisting data, DbContext options, configurations, and more.
Topics include:
Entity Framework Core components and projects
Working with scaffolded files
Testing with xUnit
Viewing generated SQL
Composing queries
Sorting and filtering results
Working with aggregates
Loading related data
Parameterization
Logging and tracking
Mapping functions
Generics and delegates
Checking concurrency
Resiliency and transactions
Introduction
Welcome
58s
What you should know
5m 9s
Installing the prerequisites
12m 27s
Using the exercise files
1m 10s
1. Get to Know Entity Framework
The case for ORMs
9m 22s
Introduction to .NET Core and EF Core
9m 54s
The components of EF Core
3m 18s
EF Core usage scenarios
54s
Comparing EF6 to EF Core 2
4m 29s
2. Set the Stage
Create and configure the projects
9m 14s
Scaffold AdventureWorks
9m 6s
Examine the scaffolded files
4m 27s
Testing with xUnit
9m 8s
3. Querying Data: Part 1
Understand LINQ execution
6m 26s
View generated SQL
6m 30s
Logging
6m 42s
Filter results with Find
6m 53s
Filter results with Where
11m 29s
First, last, single, sorting, and paging
12m 46s
4. Querying Data: Part 2
Like query operator
3m 26s
Global query filters
7m 8s
Aggregates
9m 13s
Projections
5m 17s
Load related data
20m 39s
Async queries
2m 39s
5. Advanced Query Features
Raw SQL queries composed with LINQ
21m 42s
Paramterization of Raw SQL
6m 19s
Mixed client server query evaluation
8m 53s
Tracking or NoTracking
8m 42s
Scalar database function mapping
7m 20s
Explicitly compiled queries
5m 7s
Generics and delegates
9m 23s
Work with INotifyPropertyChanged
7m 52s
6. Persisting Data
EntityState and saving changes
16m 59s
Transactions
14m 36s
Batching of updates
5m 52s
Server generated properties
7m 30s
Related data
4m
Detached and untracked entities
13m 53s
Concurrency checking
11m 19s
AddOrUpdate data with EF Core
9m 46s
Async saves
33s
7. DbContext Options and Configuration
Configure the DbContext
6m 53s
The OnConfiguring method
1m 56s
Design time configuration
4m 40s
Connection resiliency
9m 13s
Connection resiliency and transactions
7m 18s
Conclusion
Thank you
1m 23s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 854.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Entity Framework Core Essential Training 1_git.ir.rar