در این دوره به آموزش نحوه ی ساخت صفحات گسترده اکسل super-charged می پردازیم که به شما و تیمتان کمک می کند تا هرگونه معاملات فروش داده، سطوح فهرست دارایی، وضعیت پروژه، مرخصی با حقوق کارمندان، پیشرفت دانش آموزان، هزینه های خانوار و غیره را پیگیری کنید. مربی دوره  نحوه ی ایجاد یک صفحه ی گسترده اکسل و تبدیل آن به یک سیستم ردیابی موثر برای هر نوع داده ای که به طور مرتب به روز می شود، را آموزش خواهد داد. در ادامه همچنین مبانی صفحات گسترده و همچنین تکنیک های پیشرفته تر مانند نوشتن فرمول های مرورگر اطلاعات کامل ، محافظت و پنهان کردن صفحات، ایجاد هشدار برای ضرب العجل ها و اطلاعات بد، مورد بحث قرار خواهند گرفت. در خاتمه، مربی تمام آنچه را که در این دوره آموخته اید در یک پروژه نهایی به چالش خواهد کشید.

سرفصل ها:

 • برنامه ریزی ردیابی داده شما
 • افزودن محاسبات و گرافیک
 • محافظت از سلول ها و صفحات
 • پنهان کردن صفحات
 • راه اندازی هشدار با قالب بندی شرطی
 • ادغام داده
 • طبقه بندی داده
 • قالب بندی ردیاب
 • به کار گرفتن تمام موارد با هم
 • مقدمه ای بر ردیابی داده
 • معرفی جداول
 • برنامه ریزی ردیاب داده
 • ویژگی های کلیدی ردیاب داده موثر
 • ساختارهای ردیاب
 • بررسی در مورد ورودی، ذخیره سازی و خروجی
 • ترکیب کردن محاسبات و نمودارها
 • صفحات پنهان
 • تنظیم ورودی ها و محاسبات
 • Dropdown list
 • تریگر فرمول
 • راه اندازی هشدار با قالب بندی شرطی
 • اعتبار سنجی داده برای مقادیر معقول
 • زمان و تاریخ
 • ادغام داده با VLOOKUP
 • طبقه بندی داده با VLOOKUP
 • ارتباط یک مقدار به یک شکل
 • پنهان کردن صفرها
 • قالب بندی شرطی برای هشدار تاریخ های بحرانی یا آستانه
 • به کار گرفتن تمام موارد با هم
 • ساخت یک ردیاب: قسمت اول
 • ساخت یک ردیاب: قسمت دوم