این دوره استراتژی هایی را برای ایجاد محتوا در جهت طراحی یک UX قدرتمند آموزش می دهد. محتوا بخشی بسیار مهم در تجربه کاربری یا همان UX است. در این آموزش تصویری با محتوا آشنا شده و استفاده از آن را به منظور بهبود تجربه کاربری خواهید آموخت. در ادامه نحوه چگونگی همکاری با مدیر ، همکاران و مشتریان در هنگام کار بر روی محتوا را در UX نیز پوشش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • استراتژی محتوا چیست؟
 • بررسی استراتژی محتوا
 • کار با انتظارات کاربران
 • نحوه کار ابا سبک ها
 • محتوای حسابرسی
 • نحوه طبقه بندی محتوا
 • نحوه تعریف مخاطبان
 • نحوه شناخت ذینفعان
 • آشنایی با ابزارهای تجارت
 • کار با wireframe
 • توسعه محتوا
 • نحوه دستیابی به موفقیت
 • تکامل استراتژی محتوا
 • بررسی نتایج به دست آمده
 • کار ب مدیریت محتوا
 • نحوه به اشتراک گذاری داده ها
 • و…

عنوان دوره: Lynda Foundations of UX: Content Strategy
سطح: مقدماتی
مدت زمان:  46 دقیقه و 16 ثانیه
نویسنده: Patrick Nichols


توضیحات:

Lynda Foundations of UX: Content Strategy

Patrick Nichols
46m 16s
Beginner

Content is key to delivering a successful user experience on websites, apps, and other digital properties. But what sets good content apart from the rest? This course takes you through the process of analyzing and reshaping your web content'not only text but also video, imagery, social interactions, and the metadata that underlies it all'to improve your SEO while refining your brand's voice. Learn how to construct meaningful content and measure just how successful your site is after launch. Author Patrick Nichols also shows you how to develop personas to better understand your audience and evaluate the needs of important stakeholders and influencers.
Topics include:
What is content strategy?
Shaping the tone
Auditing your current content
Identifying content gaps
Defining your audience
Developing personas
Working with wireframes
Measuring results

Introduction
1m 37s
Welcome
1m 0s
Using the exercise files
37s
1. What Is Content Strategy?
5m 45s
What is content strategy?
1m 13s
Evolution of content strategy
1m 38s
Exploring the future of content strategy
1m 21s
Setting the right expectations
1m 33s
2. Building Blocks
8m 19s
Understanding tone and voice
2m 24s
Shaping the tone
2m 40s
Defining style
3m 15s
3. Getting Started
5m 0s
Content auditing
1m 41s
Categorizing
1m 46s
Identifying gaps
1m 33s
4. Constituents
8m 31s
Defining your audience
1m 39s
Developing personas
3m 23s
Understanding your stakeholders
1m 29s
Working with influencers
2m 0s
5. Tools of the Trade
8m 13s
Creating style guides
1m 54s
Working with wireframes
2m 12s
Developing a content matrix
2m 14s
Using copy decks
1m 53s
6. Achieving Success
6m 42s
Measuring results
1m 53s
Managing content
1m 53s
Advocating for users
1m 34s
Sharing best practices
1m 22s
Conclusion
2m 9s
Next steps
2m 9s