سیستم رتبه بندی رهبری در انرژی و محیط (LEED) ساختمان ها را برای عملکرد زیست محیطی ارزیابی می کند. طراحی با گواهینامه LEED می تواند موجب معافیت از مالیات و همچنین جوایز صنعتی شود. در این دوره با این گواهینامه آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • گواهینامه LEED
 • تاریخچه USGBC، GBCI و LEED
 • رتبه بندی LEED، سازگاری و نسخه ها
 • جنبه های منحصر به فرد از سیستم های رتبه بندی LEED
 • اصطلاحات و مفاهیم کلیدی LEED
 • تعاملات اعتباری LEED
 • فرآیند گواهینامه LEED
 • LEED scorecard
 • فرآیند گواهینامه LEED
 • نکاتی برای موفقیت
 • دسته بندی های گواهینامه LEED
 • فرآیند یکپارچه
 • محل و حمل و نقل
 • سایت های پایدار
 • راندمان آب
 • انرژی و جو
 • متریال و منابع
 • کیفیت محیطی
 • نوآوری و اولویت منطقه ای
 • نتیجه
 • مراحل بعدی