پیشنهاد فرادرس

آموزش توسعه اپلیکیشن iOS - بین المللی سازی و محلی سازی 

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش های لیندا (Lynda) ، برنامه نویسی موبایل

90 میلیون کاربر iOS در ایالات متحده وجود دارد اما چندین برابر آن در سراسر جهان وجود دارد. در این دوره با نحوه بین المللی سازی و محلی سازی اپلیکیشن برای بازارهای دیگر، تفاوت بین محلی سازی و بین المللی شدن، همگام سازی با اپلیکیشن iPhone یا iPad، معرفی گردش کار برای محلی سازی رابط و محتوای خود، تست نسخه های بین المللی سازی و محلی سازی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • بین المللی سازی
 • بین المللی سازی و محلی سازی
 • آماده سازی بین المللی سازی اپلیکیشن
 • نمونه اپلیکیشن
 • رشته های بین المللی
 • بین المللی سازی تاریخ و زمان
 • بین المللی سازی ارز و اعداد
 • بین المللی سازی متن پویا
 • بین المللی سازی واحد اندازه گیری
 • محلی سازی
 • محلی سازی storyboards و nibs
 • استخراج رشته ها با استفاده از genstrings
 • اکسپورت فایل های XLIFF برای ترجمه
 • ایمپورت فایل های ترجمه شده XLIFF
 • اهمیت نظرات مترجم
 • تست
 • چگونه محلی سازی را تست کنیم
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
iOS App Development: Internationalization and Localization Publisher:Lynda Author:Matt Boyd Duration:1h 36m Level:Intermediate

Expand your iOS app's reach to a global audience. Learn how to internationalize your app and localize it for other markets.
Released: 3/2/2018
There are 90 million iOS users in the US—but there are many times more than that around the world. Expand your iOS app's reach to a global audience. Learn how to internationalize your app and localize it for other markets. This course covers the difference between localization and internationalization, and shows how to accomplish both with an existing iPhone or iPad app. Developer Matt Boyd demonstrates how to customize different elements of your apps for international audiences, including strings, currencies, dates and numbers, and even alternate images and layouts. Once the app is internationalized, he introduces a workflow for localizing your interface and content: extracting string resources, packaging them for translation, and reimporting the translated files back into your Xcode project. Plus, learn how to test the internationalized and localized versions of your app so you can make sure the new content displays correctly.
Topics include:
Internationalization vs. localization
Internationalizing strings, dates, and measurements
Localizing storyboards and nibs
Exporting XLIFF files for translation
Importing translated XLIFF files
Testing localization
Introduction
Welcome
58s
What you should know
43s
1. Internationalization
Internationalization and localization
3m 45s
Prepare to internationalize your app
3m 22s
The sample app
3m 33s
2. Internationalize Your App
Internationalize strings
6m
Internationalize dates and times
6m
Internationalize currency and numerals
8m 53s
Internationalize dynamic text
12m
Internationalize measurement units
8m 38s
3. Localization
Begin localizing
5m 16s
Localize storyboards and nibs
6m 30s
Extract strings using genstrings
7m 47s
Export XLIFF files for translation
6m 1s
Import translated XLIFF files
6m 46s
The importance of translator comments
5m 15s
4. Testing
How to test localizations
4m 45s
Conclusion
Next steps
43s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 660.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda iOS App Development Internationalization and Localization_git.ir.rar
captcha