پیشنهاد فرادرس

آموزش Java EE - تزریق وابستگی و Contexts 

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، تزریق وابستگی (Dependency Injection) ، آموزش های لیندا (Lynda)

تزریق وابستگی و Contexts یا CDI، مجموعه ای از سرویس ها است که می تواند به بهبود رفتار اپلیکیشن های شما کمک کند. در این دوره، در مورد CDI و نحوه استفاده از آن در اپلیکیشن Java EE، بررسی نحوه پیکربندی محیط برای CDI، درباره CDI beans و نحوه استفاده از آنها، مفهوم چرخه عمر، ویژگی های مختلف CDI، از جمله Qualifiers، تولید کنندگان، رویدادها، observers  و interceptors و CDI scopes و (JavaServer Faces (JSF آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تزریق وابستگی و Contexts چیست؟
 • معرفی CDI
 • وابستگی و اتصال چیست؟
 • پیکربندی و استفاده از CDI
 • معرفی CDI bean
 • استفاده از CDI bean
 • مدیریت چرخه عمر Bean
 • qualifiers چیست؟
 • ایجاد و پیکربندی qualifiers
 • ترکیب qualifiers
 • پیاده سازی متدهای producer
 • ترکیب producers و qualifiers
 • استفاده از  رویدادها، observers و interceptors
 • Bean scopes و context
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Java EE: Contexts and Dependency Injection Publisher:Lynda Author:Alex Theedom Duration:1h 43m Level:Intermediate

Learn about Contexts and Dependency Injection (CDI) and how to use it to enhance the behavior of your applications.
Released: 5/16/2018
Contexts and Dependency Injection (CDI) is a set of services that can help to enhance the behavior of your applications. In this course, learn about CDI and how to use it in your Java EE application. Discover how to configure an environment for CDI. Learn about CDI beans, how to use them, and what it means to have a lifecycle. Then, learn about the different features of CDI, including qualifiers, producers, events, observers, and interceptors. Finally, the course covers CDI scopes and JavaServer Faces (JSF).
Topics include:
What is contexts and dependency injection (CDI)?
Using a CDI bean
Bean lifecycle management
Creating and configuring qualifiers
Implementing producer methods
Combining producers and qualifiers
Using events, observers, and interceptors
Bean scopes and context
Introduction
Welcome
47s
What you should know
1m 26s
Using the challenges
34s
1. CDI Introduction
What are dependency and coupling?
3m 41s
What is contexts and dependency injection (CDI)?
3m 13s
CDI configuration and use
2m 44s
2. CDI Beans
What is a CDI bean?
3m 27s
How to use a CDI bean?
1m 45s
Bean lifecycle management
2m 10s
3. Qualifiers
What are qualifiers?
5m 18s
Advanced qualifiers
2m 23s
Combine qualifiers
4m 49s
Challenge: Disambiguate by publication type and language
44s
Solution: Disambiguate by publication type and language
2m 12s
4. Producers
What are producer methods?
3m 8s
Producers in action
1m 27s
Combine producers and qualifiers
3m 56s
Disposer method for producers
49s
5. Events and Observers
What are events and observers?
3m 47s
Fire an event and observe it
15m 24s
Async events
4m 16s
Challenge: Create a log event system
33s
Solution: Create a log event system
1m 41s
6. Interceptors and Priority
What are interceptors?
2m 32s
Implement a logging use case
6m 23s
Intercepting constructors
3m 8s
Challenge: Create an interceptor
21s
Solution: Create an interceptor
1m 52s
7. Alternatives and @Vetoed Annotation
What are alternatives?
4m 47s
What is the @Vetoed annotation?
1m 32s
8. Scopes, Context, and JSF
What are bean scopes and context?
4m 25s
CDI scopes and JavaServer Faces
6m 35s
Conclusion
Next steps
1m 59s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 218.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Java EE Contexts and Dependency Injection_git.ir.rar