تزریق وابستگی و Contexts یا CDI، مجموعه ای از سرویس ها است که می تواند به بهبود رفتار اپلیکیشن های شما کمک کند. در این دوره، در مورد CDI و نحوه استفاده از آن در اپلیکیشن Java EE، بررسی نحوه پیکربندی محیط برای CDI، درباره CDI beans و نحوه استفاده از آنها، مفهوم چرخه عمر، ویژگی های مختلف CDI، از جمله Qualifiers، تولید کنندگان، رویدادها، observers  و interceptors و CDI scopes و (JavaServer Faces (JSF آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تزریق وابستگی و Contexts چیست؟
 • معرفی CDI
 • وابستگی و اتصال چیست؟
 • پیکربندی و استفاده از CDI
 • معرفی CDI bean
 • استفاده از CDI bean
 • مدیریت چرخه عمر Bean
 • qualifiers چیست؟
 • ایجاد و پیکربندی qualifiers
 • ترکیب qualifiers
 • پیاده سازی متدهای producer
 • ترکیب producers و qualifiers
 • استفاده از  رویدادها، observers و interceptors
 • Bean scopes و context
 • و غیره