در این دوره  آموزشی با نرم افزار Microsoft PowerBI Desktop آشنا می شوید. به وسیله این نرم افزار می توانید انواع کارهای داده ورزی ، Data Mining و کار با داده ها نظیر گزارش سازی ، Import / Export داده ها ، نتیجه گیری و تصمیم سازی مبتنی بر داده ها را انجام دهید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

 • نصب و راه اندازی دسکتاپ Power BI
 • اتصال به فایل های اکسل و CSV
 • اتصال به یک پایگاه داده و یا وب داده
 • پرس و جو داده
 • تبدیل داده ها
 • ایجاد ارتباط بین جداول
 • ادغام داده ها
 • ایجاد تصویری و گزارش
 • چاپ و نشر در خدمات
 • به اشتراک گذاری و گزارش لغو اشتراک
 • و…

عنوان دوره: Lynda Learn Microsoft Power BI Desktop: The Basics

مدت دوره:2 ساعت و 55 دقیقه

نویسنده: Gini Courter

 توضیحات:

https://www.lynda.com/Power-BI-tutorials/Up-Running-Microsoft-Power-BI-Desktop/445425-2.html
Lynda Learn Microsoft Power BI Desktop: The Basics

Gini Courter
2h 55m
Intermediate


Get more insights from your data, whether it's stored on your computer or the cloud. Learn how to connect to and merge data with Microsoft Power BI Desktop, the powerful data analysis and visualization software. In this course, you'll learn how to connect various data sources, including Excel, Access, and web data sources (including Facebook), and search and transform the data with simple queries. Gini Courter also shows how to create relationships between data sources, merge data, and build and share reports.
Topics include:
Installing and launching Power BI Desktop
Connecting to Excel and CSV files
Connecting to a database or web data
Querying data
Transforming data
Creating relationship between tables
Merging data
Creating visualizations and reports
Publishing to the Power BI service
Sharing and unsharing reports


Introduction
6m 34s
Welcome
1m 1s
What you need for this course
2m 44s
How to use the exercise files
2m 49s
1. Get Started
19m 5s
Understanding Power BI
5m 23s
What are Power BI Desktop and Desktop Pro?
6m 52s
Installing Power BI Desktop
2m 26s
Launching Power BI Desktop
4m 24s
2. Get Data
17m 44s
Understanding Power BI data sources
3m 10s
Connecting to a file: Excel
2m 2s
Connecting to a file: CSV
1m 0s
Connecting to a database: Access
2m 8s
Connecting to a web data source
3m 7s
Connecting to Facebook
4m 42s
Importing Excel data models
1m 35s
3. Model Data: Shaping, Combining, and Merging Data
1h 20m
Reducing data with the Query Editor
6m 13s
Transforming data
16m 7s
Inserting custom columns
9m 20s
Appending data to a query
5m 18s
Adding an index column
2m 0s
Cleaning up data
8m 30s
Creating relationships between tables
10m 52s
Merging data
11m 6s
Using lookup tables in a dataset
11m 33s
4. Create Visualizations and Reports
33m 6s
Creating and arranging visualizations
8m 50s
Creating text visuals: Cards, table, matrix
3m 17s
Creating and formatting chart visuals
6m 55s
Using a slicer to filter visuals
5m 1s
Creating a map visualization
9m 3s
5. Share Your Work
16m 52s
Publishing to the Power BI service
4m 11s
Republishing a dataset to the Power BI service
5m 7s
Refreshing and removing datasets and reports
2m 3s
Sharing and unsharing reports
5m 31s
Conclusion
1m 38s
Next steps
1m 38s