آموزش کسب و کار

معرفی کسب و کار

انسان ها به طور مداوم در فعالیت های خاصی به منظور رفع نیازهای نامحدود خود، فعالیت می کنند. هر روز ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کلمه "کسب و کار" یا "بازرگان" آشنا می شویم. امروزه کسب و کار بخش مهمی از دنیای مدرن شده است.

کسب و کار یک فعالیت اقتصادی است که با تولید و توزیع کالا و خدمات مداوم و منظم برای رضایت خواسته های انسانی مرتبط است.

همه ما به غذا، لباس و پناهگاه نیاز داریم. ما همچنین بسیاری از نیازهای خانگی دیگری را در زندگی روزمره داریم که خواستار رفع آنها هستیم.  برای مثال یک مغازه دار. مغازه دار از عمده فروش، عمده فروش از تولید کنندگان محصول تهیه می کند. مغازه دار، عمده فروش، تولید کننده، در حال کسب و کار هستند و بنابراین آنها به عنوان بازرگان نامیده می شوند.

اصطلاح کسب و کار به معنای تولید مداوم و توزیع کالاها و خدمات با هدف کسب سود در شرایط نامطلوب بازار است.

ویژگی های کسب و کار

  • تبادل کالاها و خدمات
  • در معاملات متعدد انجام می شود
  • سود هدف اصلی است
  • کسب مهارت های تجاری برای موفقیت اقتصادی
  • خطرات و عدم اطمینان
  • متشکل از خریدار و فروشنده
  • با تولید کالا یا محصول ارتباط دارد
  • هدف رفع نیاز های انسانی
  • تعهدات اجتماعی

بهترین نرم افزار های قابل استفاده در کسب و کار

آیا این نوشته را دوست داشتید؟