آموزش BizTalk Server

معرفی BizTalk Server

BizTalk یک نوآوری صنعتی است که مایکروسافت برای ترویج زبان نشانه گذاری Extensible Markup Language) XML) به عنوان زبان مبادله اطلاعات مشترک برای تجارت الکترونیک و ادغام برنامه در اینترنت تولید کرد.

BizTalk می گوید که رشد تجارت الکترونیکی نیازمند کسب و کار با استفاده از فن آوری های مختلف کامپیوتری است تا وسیله ای برای به اشتراک گذاشتن داده ها باشد. پذیرش XML به عنوان یک پلتفرم خنثی برای نمایش داده های ارسال شده بین رایانه ها، گروه BizTalk دستورالعمل هایی را که به عنوان فریمورک BizTalk شناخته می شوند، برای نحوه انتشار طرح (ساختار داده های استاندارد) در XML و نحوه استفاده از پیام های XML برای ادغام برنامه های نرم افزاری ارائه داده است.

نرم افزار سرور شامل ابزارهایی برای ایجاد و طراحی تعاریف XML، داده های نقشه از یک تعریف به تعریف دیگر، و مدیریت جریان روند، تایید مدارک و تبادل و پردازش داده ها می باشد.

BizTalk سهولت ساختن راه حل های یکپارچه سازی را فراهم می کند.

  • آموزش حرفه ای BizTalk Server 2009

آموزش حرفه ای BizTalk Server 2009

جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۸
  • آموزش BizTalk Server همراه با مثال

آموزش BizTalk Server همراه با مثال

شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۲۳:۵۲
  • آشنایی با BizTalk Server 2013

آشنایی با BizTalk Server 2013

چهارشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۲۲:۳۰
  • آموزش حرفه ای BizTalk Server 2010

آموزش حرفه ای BizTalk Server 2010

دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۱:۱۰