آموزش بازاریابی

معرفی بازاریابی یا Marketing

بازاریابی فرآیند آموزش مصرف کنندگان است چرا که آنها باید محصول یا خدمات شما را در عوض محصول و خدمات رقبایتان انتخاب کنند. اگر این کار را نکنید بازاریابی نمی کنید. ساده است! نکته کلیدی یافتن روش مناسب بازاریابی و تعریف پیام بازاریابی مناسب برای استفاده از آموزش و تأثیرگذاری آن بر مصرف کنندگان شما است.

مارکتینگ ایجاد تصمیم درون مصرف کننده است که آیا در ابتدا محصول یا خدمات شما را انتخاب می کنند و آیا ان را تکرار خواهند کرد می باشد.

تاریخچه بازاریابی

به نحوی، بازاریابی همانند شهرنشینی قدمت دارد. مانند بازارهای شلوغی که در فیلم های روم و یونان باستان مشاهده کردیم. اما مفهوم بازاریابی امروز کاملا متفاوت از آنچه می پنداشتیم است.

مفهوم بازاریابی که اکنون مشاهده می کنیم بیشتر مربوط به تحولات انقلاب صنعتی قرن های 18 و 19 می باشد. این یک دوره تغییر اجتماعی سریع بود که به وسیله نوآوری های فناوری و علمی انجام شد و نتیجه این بود که برای اولین بار تولید کالاها از مصرف آنها جدا شد. تولید انبوه، توسعه زیرساخت های حمل و نقل و افزایش رسانه های جمعی به این معنی بود که تولید کنندگان نیاز به توسعه و روش های جدیدی برای ساخت و توزیع کالا داشتند.

شما ممکن است متوجه تغییراتی که در قرون گذشته داشته و همچنان نیز در حال تغییر است را مشاهده کرده باشید. انواع فعالیت هایی که ممکن است در راستای کار بازاریابی خود انجام دهید قطعا بسیار متفاوت از بازاریابی است که امروزه شاهد آن هستیم. شما باید به عنوان یک بازاریاب حرفه ای به تغییرات در جامعه، فن آوری و اقتصاد جهانی توجه خاص داشته باشید.

اهداف بازاریابی

  • کشف نقطه مهم بازار هدف
  • تسهیل فرآیند تصمیم گیری خرید
  • ارائه خریدی آسان با ریسک و هزینه کمتر به مشتری

با توجه به این اهداف، کوپن ها، فروش و حتی تجارت یا نحوه نمایش محصولات، بخشی از فرآیند بازاریابی است.

از آنجا که بازاریابی سنگ بنای هر کسب و کاریاست، هدف کلی فروش محصولات و خدمات بیشتر است.

انواع بازاریابی

آیا این نوشته را دوست داشتید؟