سی شارپ زبانی در قلب بسیاری از برنامه های ویندوز، از جمله Windows Phone و Windows Store است. در این دوره با این زبان، متغیرها، انواع داده ها؛ کنترل جریان برنامه با شرایط و حلقه ها؛ و ایجاد توابع، نحوه پیاده سازی برنامه نویسی شی گرا مانند encapsulation و وراثت در سی شارپ، نحوه اشکال زدایی کد، مفاهیم پیشرفته مانند شمارنده، پارامترهای ref، رابط، رویدادها و کلاس های انتزاعی عبارات لامبدا و درونیابی رشته آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • نصب محیط
 • مبانی سی شارپ
 • متغیرهای C # و انواع داده
 • شرایط
 • حلقه ها
 • آرایه ها
 • توابع
 • تعویض اظهارات
 • برنامه نویسی شی گرا: وراثت، encapsulation و properties
 • اشکال زدایی کد #C
 • مفاهیم #C پیشرفته
 • جدیدترین ویژگی ها
 • و غیره