پیشنهاد فرادرس

آموزش اصولی MATLAB 2018

دسته بندی ها: آموزش متلب (Matlab) ، آموزش های لیندا (Lynda)

با نحوه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از یکی از قوی ترین نرم افزارهای آماری به نام Matlab 2018 آشنا شوید.  این ابزار برای محاسبات پیچیده بسیار مفید است که اجازه می دهد محاسبات و تجزیه و تحلیل ها در ماتریس ها انجام شود. در این دوره با ایجاد اسکریپت MATLAB، پذیرش ورودی کاربر، گسترش MATLAB با توابع تعریف شده توسط کاربر، کنترل جریان با منطق شرطی و حلقه ها، مدیریت رشته های متن و سایر ساختارهای داده مانند اعداد، انجام ترسیم پیشرفته و خلاصه کردن داده ها با استفاده از توابع تجزیه و تحلیل آماری آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تعریف متغیرها و contains
 • بررسی اپراتورها
 • خلاصه کردن با توابع
 • تولید اعداد تصادفی
 • تعریف بردارها و ماتریس ها
 • پذیرش ورودی در اسکریپت ها
 • نوشتن و خواندن داده ها از فایل های خارجی
 • ایجاد توابع سفارشی
 • استفاده از منطق شرطی
 • تکرار عملیات با حلقه
 • کرار عملیات با حلقه
 • کار با رشته های متن
 • شکل دادن داده ها و خروجی عملکرد
 • قالب بندی، ذخیره و چاپ پلات ها
 • استفاده از توابع آماری و ماتریس
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
MATLAB 2018 Essential Training Publisher:Lynda Author:Curt Frye Duration:3h 15m Level:Intermediate

Learn how to use MATLAB 2018 for numerical analysis, data modeling, and data visualization.
Released: 8/28/2018
Learn how to analyze data using one of the most powerful statistical software packages available: MATLAB 2018. MATLAB is a highly useful tool for complex computation as it allows high-order calculations and analysis in matrices. In fact, it treats all of its data as vectors and matrices, so the course starts with a basic linear algebra tutorial outside of the program before describing essential analytical skills performed using MATLAB. Instructor Curt Frye covers creating MATLAB scripts, accepting user input, extending MATLAB with user-defined functions, controlling flow with conditional logic and loops, managing text strings and other data structures like numbers, performing advanced plotting, and summarizing data using statistical analysis functions. By the end of the course, data scientists such as engineers and economist should be able to effectively use MATLAB for numerical analysis, data modeling, and data visualization.
Topics include:
Defining variables and contains
Exploring operators
Summarizing with built-in functions
Generating random numbers
Defining vectors and matrices
Accepting input in scripts
Writing and reading data from external files
Creating custom functions
Using conditional logic
Repeating operations with loops
Working with text strings
Plotting data and function output
Formatting, saving, and printing plots
Using statistical and matrix functions
Introduction
Use MATLAB for data calculation
51s
What you should know
1m 6s
1. Starting Out with MATLAB 2018
Tour the MATLAB Workspace window
3m 12s
Define variables and constants
6m 15s
Overview of arithmetic, comparison, and logical operators
4m 17s
Explore arithmetic, comparison, and logical operators
4m 15s
Define ranges of values
4m 45s
Summarize values using built-in functions
4m 52s
Generate random numbers
5m 35s
Get help in MATLAB
4m 11s
2. Managing Vectors and Matrices
Define vectors and matrices
5m 56s
Refer to matrix and vector elements
3m 25s
Overview of matrix multiplication
2m 56s
Perform matrix multiplication
2m 14s
Perform scalar and element-wise operations on vectors and matrices
6m 27s
Use vectors and matrices in a function
5m 54s
Generate special matrices
5m 1s
Transpose and find the inverse of matrices
5m 47s
3. Creating MATLAB Scripts
Create a MATLAB script
7m 33s
Accept input values in a script
5m 43s
Display values within a script
4m 53s
Write values to an external file
3m 28s
Load values from a file into a script
2m 18s
Create a user-defined function
4m 27s
4. Conditional Logic and Loops
Include if and if-else statements in a script
7m 28s
Apply conditional logic using Switch
5m 26s
Examine values using the is statements
3m 21s
Use is statements
3m 45s
Perform operations multiple times using for loops
7m 29s
Perform operations while a specific condition is true
5m 19s
5. Managing Strings and Data Structures
Define string variables
2m 9s
Concatenate strings
3m 12s
Create a custom string using sprintf
5m 38s
Clean text by removing white space and changing case
3m 47s
Compare, find, and replace strings
4m 12s
Convert strings to numbers
4m 22s
6. Performing Advanced Plotting and Statistical Analysis
Plot data and function output
5m 57s
Create other plot types
10m 11s
Format plot elements
4m 56s
Save and print plots
3m 18s
Summarize data using statistical functions
4m 4s
Solve systems of linear equations using matrix functions
4m 38s
Conclusion
Further information
1m 6s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 286.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda MATLAB 2018 Essential Training_git.ir.rar