برای این نوشته توضیحات بنویسید:
1
2
3
4
5
ثبت
     
انصراف

برای این نوشته توضیحات بنویسید

Dynamics 365 محبوب ترین ویژگی های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) به صورت یک راه حل که می تواند از هر نقطه قابل دسترسی باشد را به ارمغان می آورد.

این دوره با نحوه کار با حساب Dynamics 365, بررسی برنامه های مختلف در دسترس, و نگاهی به آینده محصولات آغاز میشود.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

عنوان دوره: Lynda Microsoft Dynamics 365 First Look

مدت دوره: 19 دقیقه و 40 ثانیه

نویسنده: Gini von Courter

سطح: مقدماتی


توضیحات:

https://www.lynda.com/Dynamics-365-tutorials/Microsoft-Dynamics-365-First-Look/551490-2.html

Lynda Microsoft Dynamics 365 First Look

Gini von Courter
Beginner
19m 40s

Dynamics 365 brings together the most popular features of customer relationship management (CRM) and enterprise resource planning (ERP) in a single solution that can be accessed from anywhere. It comes in editions for both enterprise and small to midsize businesses, and the flexible, cloud-based architecture of Dynamics 365 allows you to scale as your business needs grow. Get your first look at Dynamics 365 in this course with Gini von Courter. Gini shows how to get started with a Dynamics 365 account, reviews the various apps available, and looks into the future of the product.