پیشنهاد فرادرس

آموزش مهاجرت از AutoCAD به MicroStation (سطح متوسط)

دسته بندی ها: آموزش MicroStation ، آموزش اتوکد ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، دیزاین

اگرچه  MicroStation و AutoCAD برخی از عناصر مشابه را به اشتراک می گذارند ولی تفاوت های کافی برای انتقال از یک اپلیکیشن CAD به دیگری وجود دارد  که تا حدودی چالش برانگیز است. اگر در حال ساخت سوئیچ از AutoCAD به MicroStation هستید، این دوره می تواند به شما نشان دهد که چگونه ازدانش AutoCAD خود برای افزایش سرعت با MicroStation استفاده کنید. Jeanne Aarhus در مورد مفاهیم Migrating از AutoCAD به MicroStation توضیح می دهد و مقایسه ای بین ویژگی های متناظر آن در MicroStation V8i-SS4 و AutoCAD 2018 را فراهم می آورد. او همچنین دستورات اضافی را پوشش می دهد، تکنیک هایی را برای کار با متن و ابعاد به اشتراک می گذارد و نحوه ی استفاده از دستورات اندازه گیری توضیح می دهد و غیره.

سرفصل ها:

 • جایگذاری، نقاط، منحنی ها، و جریان خطوط
 • ویرایش متن
 • کار با ابعاد
 • ویژگی های عنصر
 • تغییر صفحه نمایش و مقیاس انواع مختلف linestyle
 • کار با گروه ها
 • اصلاح و دستکاری fence ها
 • استفاده از دستورات اندازه گیری
 • کار با سلولها
 • دستورات بیشتر رسم
 • قرار دادن نقاط
 • قرار دادن منحنی ها و جریان خطوط
 • قرار دادن خطوط در زاویه های فعال
 • کار با متن
 • جایگذاری و ویرایش متن
 • جایگذاری فیلدها، یادداشت ها و callout
 • دستورات متون متفرقه
 • استفاده از فیلد های داده ورودی
 • برچسب زدن مختصات
 • کار با ابعاد
 • عناصر ابعاد
 • ابعاد خطی
 • ابعاد خطی متفرقه
 • ابعاد زاویه ای و شعاعی
 • ابعاد عرضی
 • دستورات ابعادی متفرقه
 • تمرین
 • کار با ویژگی های عناصر
 • ویژگی های عنصر
 • تغییر ویژگی ها
 • ویژگی های Linestyle
 • کار با گروهها
 • انتقال به contact
 • Drop کردن عنصر
 • ایجاد زنجیره پیچیده
 • ایجاد شکل پیچیده ای
 • ایجاد منطقه
 • ایجاد گروه گرافیکی
 • استفاده از fence ها
 • قرار دادن fence ها
 • اصلاح و دستکاری fence
 • Drop کردن fence
 • کپی کردن fence به فایل جدید
 • استفاده از دستورات اندازه گیری
 • اندازه گیری فاصله
 • دستور العمل های اضافی
 • کار با سلول ها
 •  استفاده از سلول ها
 • انواع سلول های مختلف
 • فهرست سلول
 • ایجاد سلولها
 • استفاده از AutoCAD blocks
 • استفاده از انتخابگر سلولی
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
Migrating from AutoCAD to MicroStation Intermediate Publisher:Lynda Author:Jeanne Aarhus Duration:3h 5m Level:Advanced

Discover how to use your existing AutoCAD knowledge to learn MicroStation. This course builds on the concepts covered in Migrating from AutoCAD to MicroStation, and provides a comparison between corresponding intermediate features.
Released: 3/9/2018
While MicroStation and AutoCAD share some similar elements, there are enough differences to make transitioning from one CAD application to the other somewhat challenging. If you're planning on making the switch from AutoCAD to MicroStation, this course can help by illustrating how to leverage your existing AutoCAD knowledge to get up to speed with MicroStation. Jeanne Aarhus builds on the concepts covered in Migrating from AutoCAD to MicroStation, and provides a comparison between corresponding intermediate features in MicroStation V8i-SS4 and AutoCAD 2018. Jeanne covers additional draw commands, shares techniques for working with text and dimensions, explains how to use measure commands, and more.
Topics include:
Placing, points, curves, and line streams
Editing text
Working with dimensions
Element attributes
Changing the display and scales of various linestyle types
Working with groups
Modifying and manipulating fences
Using measure commands
Working with cells
Introduction
Welcome
2m 51s
Using the exercise files
2m 23s
1. More Draw Commands
Place points
5m 8s
Place curves and line streams
5m 37s
Place lines at active angles
3m 38s
2. Working with Text
Place and edit text
7m 29s
Place fields, notes, and callouts
6m 20s
Miscellaneous text commands
4m 18s
Using enter data fields
6m 55s
Label coordinates
2m 39s
3. Working with Dimensions
Dimension elements
6m 30s
Linear dimensions
4m 26s
Miscellaneous linear dimensions
3m 36s
Angular and radial dimensions
6m 13s
Ordinate dimensions
3m 48s
Miscellaneous dimension commands
8m 57s
Practice
3m 25s
4. Working with Element Attributes
Element attributes
6m 58s
Change attributes
5m 57s
Linestyle attributes
7m 19s
5. Working with Groups
Move to contact
2m 43s
Drop element
3m 33s
Create complex chain
2m 57s
Create complex shape
2m 11s
Create region
7m 12s
Create graphic group
4m 1s
Group hole
3m 12s
6. Using Fences
Place fence
6m 22s
Modify and manipulate fence
4m 1s
Drop fence
3m 10s
Copy fence to new file
3m 10s
7. Using Measure Commands
Measure distance
4m 15s
Additional measure commands
4m 20s
8. Working with Cells
Using cells
5m 10s
Different cell types
5m 53s
Cell index
2m 55s
Creating cells
7m 40s
Using AutoCAD blocks
3m 26s
Using cell selector
3m 34s
Conclusion
Next steps
1m 40s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 425.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Migrating from AutoCAD to MicroStation Intermediate_git.ir.rar
captcha