Threading یک ابزار قدرتمند برای برنامه نویسان است و داشتن درک صحیحی از چگونگی کارکرد آن، کلید ایجاد اپلیکیشن های با عملکرد بالا است. Threading یا multithreading می تواند به شما در ایجاد اپلیکیشن های مقیاس پذیر کمک کند که بیشتر به ورودی کاربر واکنش نشان دهند. در این دوره روش نوشتن  برنامه هایی که همزمان چندین کار انجام می دهند را می آموزید. Microsoft MVP , Chander Dhall مفاهیم پیچیده پایه از جمله switch کردن محتوا و مدیریت کردن استثنا ها را توضیح می دهد. او همچنین در مورد چگونگی هماهنگ سازی کد، استفاده از یک mutex و semaphore و موارد دیگر بحث می کند.

سرفصل ها:

 •  اشکال زدایی Thread ها
 • ترید ها در مقابل پروسه ها
 • استفاده از مخزن Thread
 • Task در مقابل Thread
 • Task ها با IO
 • استفاده از مانیتورها و lock ها
 • Lock های تودرتو
 • مقدمه:
 • مقدمه ای بر Thread
 • درک Thread
 • Switch کردن محتوا
 • نامگذاری Thread
 • منابع به اشتراک گذاشته شده
 • نسخه ی نمایشی منابع مشترک
 • تریدها  در مقابل پروسه ها
 • حافظه Local
 • مخزن Thread
 • نسخه نمایشی مخزن Thread
 • دیگر مفاهیم Thread
 • مدیریت استثناها
 • Tasks
 • Tasks در مقابل Thread ها
 • مقدمه ی Tasks
 • Tasks با IO
 • Tasks ادامه دار
 • نسخه ی نمایشی Tasks ادامه دار
 • هماهنگ سازی
 • کلیات هماهنگ سازی
 • مانیتور و locks
 • Locks تودرتو
 • Dead lock
 • Reader/writer lock
 • Mutex
 • Semaphore
 • نتایج
 •  مراحل بعدی