برای این نوشته توضیحات بنویسید:
1
2
3
4
5
ثبت
     
انصراف

برای این نوشته توضیحات بنویسید

در این دوره ی  آموزشی با نقش Layer Style برای نقاشی دیجیتال در فتوشاپ آشنا می شوید و یاد می گیرید که چگونه  به وسیله آن زیباترین نقاشی ها را از هیولاها طراحی کنید.

Satyr در واقع به موجودی می گویند که ترکیبی از انسان و بز است.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

  • وارد کردن یک طرح به فتوشاپ
  • اضافه کردن سایه های خاکستری
  • معرفی رنگ، سایه و برجسته کردن
  • اضافه کردن بافت با سبک های لایه
  • استفاده از تاری به تمرکز چشم بیننده
  • اصلاح رنگ تصویر نهایی
  • و…

عنوان دوره: Lynda Photoshop: Create a Satyr Using Layer Styles

مدت دوره: 1 ساعت و 20 دقیقه

نویسنده: Rayce Bird

توضیحات:

https://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Photoshop-Create-Satyr-Using-Layer-Styles/442286-2.html
Lynda Photoshop: Create a Satyr Using Layer Styles

Rayce Bird
1h 20m
Intermediate

Photoshop is a great tool for creature creators. You can use it to create composites, or use its digital painting toolset, as shown here, to create fine art and concept drawings. In this course, artist Rayce Bird takes a hand-drawn sketch and brings it to life in Photoshop, showing how to use one particular feature, layer styles, to make interesting and realistic textures for a well-known fantasy creature: a satyr.
Topics include:
Importing a sketch into Photoshop
Adding gray shades and smudging
Introducing color, shadows, and highlights
Adding texture with layer styles
Using blur to concentrate the viewer's eye
Color correcting the final image

Introduction
1m 50s
Welcome
1m 3s
Using the exercise files
19s
Before watching this course
28s
1. Import and Prepare the Sketch
8m 20s
Adjustments and masking
4m 12s
Add gray shades and smudging
4m 8s
2. Digital Painting
17m 42s
Primary highlights and shadows
5m 18s
Refinement and additional lighting
6m 26s
Add color overlays
5m 58s
3. Layer Styles
27m 30s
Secondary forms and larger wrinkles
6m 17s
Refined wrinkles and horn textures
6m 58s
Add high-frequency details
8m 44s
Add scars and tribal designs
5m 31s
4. The Finishing Touches
24m 9s
Supplementary highlights and shadows
7m 32s
Foreground and background
4m 28s
Main focal points
7m 2s
Color correction and final overlays
5m 7s
Conclusion
1m 28s
Next steps
1m 28s