پیشنهاد فرادرس

آموزش SQL برای آمار

دسته بندی ها: آموزش SQL ، آموزش های لیندا (Lynda) ، پایگاه داده

آمار توصیفی به ما در درک ساختار کلی داده ها کمک می کند و SQL کاربردی ترین زبانی است که برای دستکاری آن استفاده می شود که با هم می توانند به تجزیه و تحلیل داده ها کمک کنند تا بینش بهتر و پیش بینی های وسیعی داشته باشند. این دوره یک مرور کلی از آمار اساسی توصیفی و دستورات SQL را که شما باید بدانید از جمله مجموعه داده ها، پیدا کردن میانگین ها و محاسبه واریانس و انحراف استاندارد را ارائه می دهد. همچنین روش های تجزیه و تحلیل دقیق تری را با استفاده از درصد متناوب و مداوم برای کمک به تجزیه و تحلیل داده ها و همبستگی بین متغیرها برای شناسایی روابط معرفی می کند. علاوه بر این این دوره با مقدمه ای بر رگرسیون خطی، یک تکنیک پیش بینی کننده تحلیلی و قابل پیش بینی را آموزش می دهد.

سرفصل:

  • بارگیری داده ها به PostgreSQL
  • انحراف و انحراف معیار
  • درصد موارد
  • همبستگی
  • مدل های خطی مانند رگرسیون خطی
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
SQL for Statistics Essential Training Publisher:Lynda Author:Dan Sullivan Duration:49m 14s Level:Intermediate

Learn how to use SQL for descriptive statistics: to summarize data sets, derive insights, and make predictions.
Released: 2/22/2018

Descriptive statistics help us understand the overall structure of data, and SQL is the most widely used language for manipulating it. Together, they can help data analysts derive better insights and make far-reaching predictions. This course provides an overview of basic descriptive statistics and the SQL commands you need to know to summarize data sets, find averages, and calculate variance and standard deviation. Instructor Dan Sullivan also introduces more detailed analysis techniques using discreet and continuous percentiles to help segment data, and correlations between variables to identify relationships. He concludes with an introduction to linear regression, a widely used predictive analytics technique.

Topics include:
Loading data into PostgreSQL
Variance and standard deviation
Percentiles
Correlations
Linear models, such as linear regression

Introduction
Welcome
34s
What you should know
37s
Exercise files
32s
1. Basic Descriptive Statistics
Installing PostgreSQL
2m 27s
Load data into PostgreSQL
1m 36s
Basics: Count, minimum, and maximum
6m 1s
Basics: Sum and average
3m 22s
Variance and standard deviation
5m 9s
2. Percentiles and Frequencies
Introduction to percentiles
57s
Discrete percentiles
6m 32s
Continuous percentiles
2m 25s
Summary of percentiles
36s
3. Correlations and Ranks
Introduction to correlation
47s
Correlations between variables
2m 17s
ROW_NUMBER
2m 2s
Mode
1m 27s
Summary of correlations
47s
4. Linear Models
Introduction to linear regression
2m 12s
Minimizing error
1m 26s
Computing intercept
2m 12s
Computing slope
3m 24s
Conclusion
Overview of SQL for statistics
1m 52s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 87.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda SQL for Statistics Essential Training_git.ir.rar