Lynda_Sylvia_Massy_Unconventional_Recording

برای این نوشته توضیحات بنویسید:
1
2
3
4
5
ثبت
     
انصراف

برای این نوشته توضیحات بنویسید

متوسط امتیاز:  
 0 بررسی
مرتضی

آموزش تکنیک های ظبط مرسوم
Sylvia Massy مهندس ظبط حرفه ای در این دوره آموزشی به شما رمز و راز هایی درباره بعضی از تجربه های مشهور
ظبط و ابزار های مورد علاقه اش برای اینکار صحبت می کند .
موسیقی مرسوم نیاز به تکنیک های مرسوم ظبط دارد . Sylvia Massy در به هنرمندان کمک می کند تا از ابزارهایی استفاده کنند و به کمک آن به استعدادهای خاص و نقاط ضعفشان بهتر پی ببرند.
عناوین اصلی:
مجموعه های خاص موسیقی های Sylvia
الهام گرفتن برای موسیقی های جدید
جلسات ظبط خاطره انگیز
ظبط در فضاهای غیرمعمول
سه نوع از تولید کننده ها
موزیک ویدئو " گلوله ای در گوش!"
سطح آموزش : متوسط