Lynda_Trello_for_Video_Post_Production

مدیریت کارآمد پروژه و ارتباط تیم، کلیدها برای رفع فرا رسیدن ددلاین(تاریخ پایان) می باشند. Trello ابزار مناسب برای هماهنگی ویراستاران، دستیار ویراستاران، تولید کنندگان، فروشندگان و کل تیم های خلاق، چه در فضای فیزیکی و چه در سراسر جهان است.
این سیستم می تواند به پروژه های اسکریپت، مستندات، واقعیت و تقریبا هر نوع دیگری از پروژه که قابل تصور می باشد کمک کند.
زاک آرنولد فیلم ساز و ویرایشگر حرفه ای نشان می دهد که چگونه تخته ها را ایجاد و کارت های جدید اضافه، اسناد را ضمیمه کنید، رسانه ها به اشتراک بگذارید، تاریخ تعیین شده را تعیین کنید، و چندین راه حل مختلف ذخیره سازی مبتنی بر ابر مانند Google Drive و Dropbox را پیوند دهید.

مباحث دوره:

  • استفاده از رابط Trello و تخته ها، لیست ها و کارت ها
  • ایجاد تیم در Trello
  • پیوند فایل به کارت
  • پیوند و فیلتر کردن کارت
  • ادغام با Google Drive و Slack
  • سازماندهی تابلوها، لیست ها و کارت های شما
  • ساختن صفحه اصلی شما
  • شکستن اسکریپت ها و داستان ها به لیست ها و کارت ها