اشکالات و مسائل مربوط به عملکرد ناگزیر در طی برنامه نویسی اتفاق می افتد. Xcode 9 دارای ابزارهای جدیدی برای یافتن و رفع این مسائل است. در این درس، نحوه استفاده از ابزار جدید توسعه دهنده Xcode را برای افزایش گردش کار اشکال زدایی خود بیاموزید. در این دوره با وبژگی های جدید  Xcode 9 از جمله ابزارهای refactoring مانند fix-it، اشکال زدایی بی سیم، ادغام GitHub و چندین شبیه ساز همزمان، حسابرسی برنامه شما برای دسترسی، تعیین موقعیت مسائل مربوط به حافظه و مشکلات عیب یابی با threads و اشکال زدایی سلسله مراتب view برای حل مسائل رابط کاربری در طول زمان و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • کار با بازرس قابلیت دسترسی
  • بررسی متن پویا و رفع ممیزی
  • استفاده از Debugger حافظه
  •  استفاده از Thread Sanitizer
  • اشکال زدایی سلسله مراتب view
  • تجزیه و تحلیل یک پروژه برای مصرف حافظه