آموزش امنیت شبکه | Network Security

 • آموزش مطالعات موردی حفاظت از داده خصوصی GDPR

آموزش مطالعات موردی حفاظت از داده خصوصی GDPR

دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش مدل سازی تهدید برای متخصصان امنیت 

آموزش مدل سازی تهدید برای متخصصان امنیت 

جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش فریمورک های کنترل و کنترل های امنیتی

آموزش فریمورک های کنترل و کنترل های امنیتی

پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش تأیید اپلیکیشن های خارجی و ادغام سرویس با Salesforce

آموزش تأیید اپلیکیشن های خارجی و ادغام سرویس با Salesforce

پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش مبانی آمادگی آزمون گواهینامه CISSP 

آموزش مبانی آمادگی آزمون گواهینامه CISSP 

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آشنایی با گواهینامه امنیت سایبری – دوره کامل +Security

آشنایی با گواهینامه امنیت سایبری – دوره کامل +Security

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش طراحی شبکه ایمن

آموزش طراحی شبکه ایمن

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش Bug Bounties برای شرکت ها

آموزش Bug Bounties برای شرکت ها

یکشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش گواهینامه +CySA – بخش 6 – شیوه ها و ابزارها

آموزش گواهینامه +CySA – بخش 6 – شیوه ها و ابزارها

شنبه ۰۸ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش هوش تهدید سایبری (CTI) – بررسی Pivot و Hunt

آموزش هوش تهدید سایبری (CTI) – بررسی Pivot و Hunt

جمعه ۰۷ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش سیستم های پیچیده، مبهم و تصادفی و اپلیکیشن های آنها

آموزش سیستم های پیچیده، مبهم و تصادفی و اپلیکیشن های آنها

جمعه ۰۷ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش گواهینامه Bug Bounty Program Certification

آموزش گواهینامه Bug Bounty Program Certification

پنج شنبه ۰۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آشنایی با AWS Cloud Security

آشنایی با AWS Cloud Security

پنج شنبه ۰۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش گواهینامه SSCP – مبانی

آموزش گواهینامه SSCP – مبانی

پنج شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش اسکریپت نویسی شل لینوکس – رویکرد مبتنی بر پروژه برای یادگیری

آموزش اسکریپت نویسی شل لینوکس – رویکرد مبتنی بر پروژه برای یادگیری

چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • دوره گواهینامه CISSP – نسخه دوم

دوره گواهینامه CISSP – نسخه دوم

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش شروع کار با Endpoint Log Analysis

آموزش شروع کار با Endpoint Log Analysis

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش ارائه اپلیکیشن های ایمن کلود

آموزش ارائه اپلیکیشن های ایمن کلود

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش مدل سازی تهدید با Microsoft Threat Modeling Methodology

آموزش مدل سازی تهدید با Microsoft Threat Modeling Methodology

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش شروع کار با Nmap

آموزش شروع کار با Nmap

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش فریمورک های امنیتی

آموزش فریمورک های امنیتی

شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰