آموزش امنیت شبکه | Network Security

 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 8 – امنیت توسعه نرم افزار

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 8 – امنیت توسعه نرم افزار

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • دوره IPv6 First Hop Security VSeminar

دوره IPv6 First Hop Security VSeminar

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش امنیت در Cloud

آموزش امنیت در Cloud

جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش خودکارسازی ارزیابی های امنیتی با AWS Inspector

آموزش خودکارسازی ارزیابی های امنیتی با AWS Inspector

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش مدیریت SIEM با QRadar

آموزش مدیریت SIEM با QRadar

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • شروع کار با تحلیل بسته شبکه (Packet Analysis)

شروع کار با تحلیل بسته شبکه (Packet Analysis)

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش امنیت پیشرفته در AWS برای معماران

آموزش امنیت پیشرفته در AWS برای معماران

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش CCNP Security

آموزش CCNP Security

شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش تکنولوژی GETVPN در CCIE Security V5

آموزش تکنولوژی GETVPN در CCIE Security V5

شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش تکنولوژی های رمزنگاری و PKI در CCIE Security V5 

آموزش تکنولوژی های رمزنگاری و PKI در CCIE Security V5 

شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش آزمون گواهینامه IINS 640-553

آموزش آزمون گواهینامه IINS 640-553

شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آشنایی با مدیریت سرور

آشنایی با مدیریت سرور

شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 7 – عملیات امنیتی

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 7 – عملیات امنیتی

شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 6 – تست و ارزیابی امنیت

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 6 – تست و ارزیابی امنیت

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 5 – هویت و مدیریت دسترسی

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 5 – هویت و مدیریت دسترسی

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 4 – ارتباطات و امنیت شبکه

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 4 – ارتباطات و امنیت شبکه

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 3 – مهندسی امنیت 

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 3 – مهندسی امنیت 

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 2 – امنیت دارایی (Asset Security)

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 2 – امنیت دارایی (Asset Security)

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 1 – مدیریت ریسک و امنیت

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 1 – مدیریت ریسک و امنیت

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش کاربردی اسکن شبکه 

آموزش کاربردی اسکن شبکه 

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش امنیت لایه دوم در سیستم عامل Junos

آموزش امنیت لایه دوم در سیستم عامل Junos

چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰