آموزش امنیت شبکه | Network Security

 • آموزش حذف آسیب پذیری های امنیتی با NPM Audit

آموزش حذف آسیب پذیری های امنیتی با NPM Audit

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • دوره آشنایی با اهمیت امنیت

دوره آشنایی با اهمیت امنیت

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش ایجاد راه حل های امنیتی برای مهندسان امنیت

آموزش ایجاد راه حل های امنیتی برای مهندسان امنیت

سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش گواهینامه (CompTIA Network+ (N10-007 – بخش 6 – شبکه سازی پیشرفته IP 

آموزش گواهینامه (CompTIA Network+ (N10-007 – بخش 6 – شبکه سازی پیشرفته IP 

یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش مبانی گواهینامه +CySA

آموزش مبانی گواهینامه +CySA

شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش مبانی گواهینامه CISA 

آموزش مبانی گواهینامه CISA 

جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش استفاده از شیوه های کدنویسی ایمن با C++ Const

آموزش استفاده از شیوه های کدنویسی ایمن با C++ Const

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش امنیت فیزیکی

آموزش امنیت فیزیکی

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش گزارشات امنیتی مرورگر مدرن

آموزش گزارشات امنیتی مرورگر مدرن

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آشنایی با امنیت اطلاعات

آشنایی با امنیت اطلاعات

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش طراحی و استقرار VMware Horizon View 7

آموزش طراحی و استقرار VMware Horizon View 7

جمعه ۰۹ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش برقراری امنیت و ایمن سازی لینوکس

آموزش برقراری امنیت و ایمن سازی لینوکس

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش امنیت سند در مدیریت اطلاعات 

آموزش امنیت سند در مدیریت اطلاعات 

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش طراحی و معماری امنیت

آموزش طراحی و معماری امنیت

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش احراز هویت با Kerberos

آموزش احراز هویت با Kerberos

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش (Network Security Monitoring (NSM با Security Onion

آموزش (Network Security Monitoring (NSM با Security Onion

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش گواهینامه SSCP – امنیت سیستم و اپلیکیشن

آموزش گواهینامه SSCP – امنیت سیستم و اپلیکیشن

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش معماری امنیت

آموزش معماری امنیت

پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش امنیت در فضای اینترنت

آموزش امنیت در فضای اینترنت

سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آشنایی با امنیت داده

آشنایی با امنیت داده

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • دوره Palo Alto Networks Firewall

دوره Palo Alto Networks Firewall

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰