آموزش امنیت شبکه | Network Security

 • آموزش گواهینامه SSCP – امنیت سیستم و اپلیکیشن

آموزش گواهینامه SSCP – امنیت سیستم و اپلیکیشن

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش معماری امنیت

آموزش معماری امنیت

پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش امنیت در فضای اینترنت

آموزش امنیت در فضای اینترنت

سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آشنایی با امنیت داده

آشنایی با امنیت داده

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • دوره Palo Alto Networks Firewall

دوره Palo Alto Networks Firewall

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 8 – امنیت توسعه نرم افزار

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 8 – امنیت توسعه نرم افزار

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • دوره IPv6 First Hop Security VSeminar

دوره IPv6 First Hop Security VSeminar

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش امنیت در Cloud

آموزش امنیت در Cloud

جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش خودکارسازی ارزیابی های امنیتی با AWS Inspector

آموزش خودکارسازی ارزیابی های امنیتی با AWS Inspector

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش مدیریت SIEM با QRadar

آموزش مدیریت SIEM با QRadar

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • شروع کار با تحلیل بسته شبکه (Packet Analysis)

شروع کار با تحلیل بسته شبکه (Packet Analysis)

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش امنیت پیشرفته در AWS برای معماران

آموزش امنیت پیشرفته در AWS برای معماران

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش CCNP Security

آموزش CCNP Security

شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش تکنولوژی GETVPN در CCIE Security V5

آموزش تکنولوژی GETVPN در CCIE Security V5

شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش تکنولوژی های رمزنگاری و PKI در CCIE Security V5 

آموزش تکنولوژی های رمزنگاری و PKI در CCIE Security V5 

شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش آزمون گواهینامه IINS 640-553

آموزش آزمون گواهینامه IINS 640-553

شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آشنایی با مدیریت سرور

آشنایی با مدیریت سرور

شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 7 – عملیات امنیتی

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 7 – عملیات امنیتی

شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 6 – تست و ارزیابی امنیت

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 6 – تست و ارزیابی امنیت

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 5 – هویت و مدیریت دسترسی

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 5 – هویت و مدیریت دسترسی

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 4 – ارتباطات و امنیت شبکه

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 4 – ارتباطات و امنیت شبکه

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰