پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه CCNAX - آمادگی آزمون سوئیچینگ و مسیریابی Cisco 200-125 CCNA

دسته بندی ها: آموزش های OReilly ، آموزش شبکه ، آموزش سیسکو

این مجموعه ویدئویی شما را برای آزمون Cisco 200-125 CCNA Routing and Switching  آماده می کند. این دوره طراحی شده است تا IP address و مبانی شبکه را به خوبی درک کنید. در این دوره با مفاهیم مسیریابی و سوئیچینگ مورد نیاز برای اجرای شبکه های شاخه ای سازمان های کوچک تا متوسط، عملیات، نصب و پیکربندی شبکه های IPv4 و IPv6، پیکربندی روترها و سوئیچ های LAN، مبانی عیب یابی شبکه و امنیت، موارد مورد نیاز برای آزمون Cisco 200-125، ایجاد LANs، اتصال به اینترنت، عیب یابی اتصال IP، بررسی VLANs و trunking و  spanning tree و OSPF، مدیریت دستگاه، درک کاراکترها، کامپوننت ها و توابع WAN، مبانی QoS، مجازی سازی، سرویس های ابری، برنامه نویسی شبکه مربوط به WAN و دسترسی و بخش های اصلی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درباره مربی دوره
 • مبانی شبکه
 • مدل های شبکه
 • TCP و UDP
 • کامپوننت های زیر ساخت
 • رایانش ابری
 • معماری Collapsed Core و Three Tier
 • توپولوژی های شبکه
 • کابل کشی شبکه
 • مبانی آدرس دهی IPv4
 • انواع IPv4 Address
 • IPv4 Subnetting
 • (Variable Length Subnet Masks (VLSM
 • مبانی IPv6
 • آدرس دهی IPv6
 • IPv6 Subnetting
 • (Neighbor Discovery Protocol (NDP
 • (IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC
 • پیکربندی و عیب یابی آدرس دهی IPv4 و IPv6
 • مجازی سازی
 • تکنولوژی های سوئیچینگ
 • مفاهیم سوئیچینگ LAN
 • آدرس دهی و فریم های Ethernet
 • Layer 2 Protocols: ARP, CDP, and LLDP
 • LAN مجازی
 • Trunks
 • Dynamic Trunking Protocol
 • VTP
 • Link Aggregation و EtherChannel
 • عیب یابی و پیکربندی Etherchannel
 • سوئیچ کردن Stacking و Aggregation
 • عیب یابی مسائل کابل و رابط
 • تکنولوژی های مسیریابی
 • جدول مسیریابی
 • مسیریابی VLAN
 • مفهوم مسیریابی استاتیک و پویا
 • پیکربندی مسیرهای ایستا IPv4
 • پیکربندی مسیرهای ایستا IPv6
 • پیکربندی نسخه 2 RIP
 • معرفی OSPF
 • انواع پیام OSPF
 • تایید و پیکربندی Single Area OSPF v2
 • Multiarea OSPF
 • OSPFv3
 • عیب یابی و پیکربندی پیشرفته OSPF
 • معرفی EIGRP
 • پیام ها و انواع بسته های EIGRP
 • محاسبه متریک EIGRP
 • EIGRP Successors و Feasible Successors
 • پیکربندی EIGRP برای IPv4
 • پیکربندی EIGRP برای IPv6
 • مبانی و عیب یابی شبکه
 • تکنولوژی های WAN
 • معرفی Wide Area Networks
 • گزینه های اتصال WAN: WAN ها خصوصی
 • گزینه های اتصال WAN: شبکه های WAN عمومی و VPN ها
 • PPP Over Ethernet
 • GRE Tunnels
 • طبقه بندی و علامت گذاری ترافیک QoS
 • اجتناب از تراکم  و مدیریت QoS
 • سرویس های زیرساخت
 • نام دامنه DNS
 • عیب یابی DHCP
 • پیکربندی و عیب یابی HSRP
 • ترجمه آدرس شبکه
 • پیکربندی و عیب یابی NAT
 • Network Time Protocol NTP
 • امنیت زیرساخت
 • امنیت Switchport
 • تهدیدات امنیت شبکه و کاهش آن
 • مبانی لیست کنترل دسترسی
 • پیکربندی لیست کنترل دسترسی استاندارد IPv4
 • پیکربندی و عیب یابی لیست های کنترل دسترسی پیشرفته
 • پیکربندی لیست های کنترل دسترسی IPv6
 • مدیریت دستگاه با استفاده از AAA
 • سخت کردن دستگاه
 • مدیریت زیرساخت
 • SNMP
 • مانیتورینگ و نظارت دستگاه با Syslog
 • مدیریت و نگه داری دستگاه
 • پیکربندی اولیه دستگاه
 • ICMP Echo-Based IP SLA
 • Cisco SPAN
 • (Software Defined Networking (SDN
 • جمع بندی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cisco 200-125 CCNA Routing and Switching Exam Preparation (CCNAX) Publisher:Oreilly Author:John Pickard Duration:11:18:15

This video series prepares you to pass the Cisco 200-125 CCNA Routing and Switching exam. It's designed for learners with basic IP address knowledge and a good understanding of ... - Selection from Cisco 200-125 CCNA Routing and Switching Exam Preparation (CCNAX) [Video]
Release Date: March 2018
ISBN: 9781492032243
Video Description
This video series prepares you to pass the Cisco 200-125 CCNA Routing and Switching exam. It's designed for learners with basic IP address knowledge and a good understanding of network fundamentals. The course explains the routing and switching concepts required to run small- to medium-sized enterprise branch networks. Topics include the operation, installation, and configuration of basic IPv4 and IPv6 networks; the configuration of LAN routers and switches; and the fundamentals of network troubleshooting and security.Master the knowledge required to pass the Cisco 200-125 examLearn to build LANs, establish internet connectivity, and troubleshoot IP connectivityExplore VLANs, trunking, spanning tree, OSPF, and device managementUnderstand the characteristics, functions, and components of a WANDiscover the basics of QoS, virtualization, and cloud servicesLearn about network programmability related to WANs, access, and core segmentsJohn Pickard teaches undergraduate information and computer technology courses at East Carolina University in Greenville, North Carolina. A Cisco Certified Network Academy Instructor with over 16 years of experience in network engineering, John holds numerous certifications (CCNP, IPv6 Forum Certified Gold Engineer and Trainer, etc.) and a PhD in Technology Management from Indiana State University.
Introduction
Welcome to the Course
00:02:26
About the Author
00:01:17
Network Fundamentals
Network Models
00:08:48
TCP and UDP - Part 1
00:06:31
TCP and UDP - Part 2
00:08:15
Infrastructure Components
00:05:43
Cloud Computing
00:06:38
Collapsed Core and Three Tier Architectures
00:05:40
Network Topologies
00:09:59
Network Cabling
00:09:03
IPv4 Addressing Fundamentals
00:07:10
IPv4 Address Types
00:06:05
IPv4 Subnetting - Part 1
00:07:33
IPv4 Subnetting - Part 2
00:07:00
Variable Length Subnet Masks (VLSM)
00:05:27
IPv6 Fundamentals
00:08:05
IPv6 Addressing - Part 1
00:08:09
IPv6 Addressing - Part 2
00:06:53
IPv6 Subnetting
00:06:36
Neighbor Discovery Protocol (NDP)
00:09:10
IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)
00:06:48
Configure and Troubleshoot IPv4 and IPv6 Addressing
00:07:46
Virtualization
00:04:12
Switching Technololgies
LAN Switching Concepts - Part 1
00:04:08
LAN Switching Concepts - Part 2
00:06:05
Ethernet Frames and Addressing
00:04:44
Layer 2 Protocols: ARP, CDP, and LLDP
00:07:19
Virtual LANs - Part 1
00:07:37
Virtual LANs - Part 2
00:08:01
802.1q Trunks
00:08:14
Dynamic Trunking Protocol
00:05:50
VLAN Trunking Protocol (VTP) - Part 1
00:07:51
VLAN Trunking Protocol (VTP) - Part 2
00:06:32
Spanning Tree Protocol - Part 1
00:06:32
Spanning Tree Protocol - Part 2
00:09:28
Spanning Tree Protocol Types
00:06:20
Spanning Tree Protocol Configuration
00:07:22
Spanning Tree Protocol Troubleshooting
00:04:34
Link Aggregation and EtherChannel
00:06:58
Etherchannel Configuration and Troubleshooting
00:05:44
Switch Stacking and Aggregation
00:03:42
Troubleshooting Interface and Cable Issues
00:08:45
Routing Technologies
Basic Routing Concepts
00:07:01
The Routing Table - Part 1
00:04:47
The Routing Table - Part 2
00:06:49
Inter VLAN Routing - Part 1
00:06:25
Inter VLAN Routing - Part 2
00:04:31
Static and Dynamic Routing Concepts
00:05:59
Configure IPv4 Static Routes
00:04:14
Configure IPv6 Static Routes
00:05:51
Introduction to Dynamic Routing Protocols
00:05:39
Configuring RIP version 2
00:08:48
Introduction to OSPF
00:08:15
OSPF Message Types
00:09:00
OSPF Neighbor Adjacencies and DR Elections
00:12:57
Single Area OSPF v2 Configuration and Verification - part 1
00:08:44
Single Area OSPF v2 Configuration and Verification - part 2
00:08:39
Multiarea OSPF
00:09:06
OSPFv3
00:08:48
Advanced OSPF Configurations and Troubleshooting
00:09:28
Introdroduction to EIGRP
00:08:08
EIGRP Messages and Packet Types
00:06:21
EIGRP Metric Calculation
00:04:29
EIGRP Successors and Feasible Successors
00:06:24
EIGRP Configuration for IPv4
00:06:04
EIGRP Configuration for IPv6
00:03:28
Network Troubleshooting Fundamentals
00:04:23
WAN Technologies
Introduction to Wide Area Networks
00:04:50
WAN Connectivity Options: Private WANs Part 1
00:06:14
WAN Connectivity Options: Private WANs Part 2
00:03:48
WAN Connectivity Options: Public WANs and VPNs
00:06:34
Point to Point Protocol
00:04:33
Configuring Point to Point WANs
00:04:49
PPP Over Ethernet - Part 1
00:04:44
PPP Over Ethernet - Part 2
00:05:09
GRE Tunnels
00:04:46
Quality of Service and Network Traffic Characteristics
00:03:34
QoS Traffic Classification and Marking
00:06:11
QoS Congestion Avoidance and Managment
00:04:55
Boarder Gateway Protocol BGP
00:05:44
Infrastructure Services
Domain Name System DNS
00:03:40
Dynamic Host Configuration Protocol DHCP
00:05:19
Configure and Verify DHCP on a Cisco Router
00:04:17
Troubleshooting DHCP
00:03:11
First Hop Redundancy Protocols
00:06:50
HSRP Configuration and Troubleshooting
00:07:36
HSRP Load Balancing
00:03:11
Network Address Translation
00:07:55
NAT Configuration and Troubleshooting
00:07:18
Network Time Protocol NTP
00:04:35
Infrastructure Security
Switchport Security Part 1
00:07:22
Switchport Security Part 2
00:03:14
LAN Security Threats and Mitigation Part 1
00:04:43
LAN security Threats and Mitigation Part 2
00:07:15
Access Control List Fundamentals
00:06:56
Configure IPv4 Standard Access Control List
00:06:17
Configure and Troubleshoot Extended Access Control Lists
00:04:23
Configure IPv6 Access Control Lists
00:05:26
Device Management Using AAA
00:03:48
Basic Device Hardening
00:05:11
Infrastructure Mangement
SNMP Part 1
00:05:11
SNMP Part 2
00:05:35
Device Monitoring with Syslog
00:06:51
Device Maintenance and Management Part 1
00:06:16
Device Maintenance and Management Part 2
00:04:49
Initial Device Configuration
00:06:21
ICMP Echo-Based IP SLA
00:02:57
Cisco SPAN
00:02:13
Software Defined Networking (SDN)
00:05:55
Conclusion
Wrap Up and Thank you
00:02:31

پیشنهاد فرادرس