رگرسیون خطی یکی از مهمترین ابزار یادگیری ماشینی است که ساده ترین تکنیک های مدل سازی پیش بینی شده می باشد و به طور گسترده ای چه به صورت تکی و یا در ترکیب با تکنیک های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

در این دوره شما یاد خواهید گرفت:

 • تعریف رگرسیون و نحوه انجام رگرسیون خطی
 • مفاهیم یادگیری ماشینی مانند تابع هزینه، F-test و اعتبار متقابل
 • تست فرضیه ها و اصطلاح “P value”
 • نحوه ی استفاده و دسترسی به پلتفرم علم داده SherlockML
 • توسعه مهارت های مورد نیاز در بازار یادگیری ماشینی که در آن تقاضا فراتر از عرضه است

سرفصل ها:

 • رگرسیون خطی
 • مقدمه
 • مرور مدل سازی
 • رگرسیون خطی
 • مثال رگرسیون خطی
 • ارزیابی مدل
 • ثبات عددی و رگرسیون ridge
 • نتیجه