پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته استایل دادن به سایت با CSS

دسته بندی ها: آموزش CSS ، آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب

به مرحله دیگری از آموزش های توسعه وب خوش آمدید. در این دوره هر چیزی را که برای شروع ساخت وبسایت های واکنشگرا و انعطاف پذیر نیاز داشته باشید را یاد می گیرید. نقطه شروع اینجاست! آماده شوید تا تمام مهارت های ضروری ساخت front-end و backend که برای توسعه وبسایت های واقعی نیاز دارید را یاد بگیرید.

این دوره طراحی شده است تا شما را از سطح مبتدی به سطوح پیشرفته تر برساند.

فایل های تمرین این دوره در این صفحه قرار دارند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Advanced CSS: Building and styling a website Author:Devslopes by Mark Price Duration:3 hours 20 minutes

Welcome to the next steps in Web Development. This is your one-stop-shop to learn everything you need to know to start building mobile responsive, scalable websites. This is where it all begins! Hands-On training to all of the essential front-end and backend skills you'll need to build real, working websites.All the code and supporting files for this course are available at - https://github.com/PacktPublishing/Advanced-CSS-Building-and-styling-a-website
Style and Approach
The course is designed to take you from absolute beginner to advanced levels. If you are an experienced programmer the lessons are designed in a way to help you get up and running fast.

پیشنهاد فرادرس