مطالب پیشنهادی از سراسر وب

خودکار سازی تست وب با Selenium و پایتون

دسته بندی ها: آموزش سلنیوم (Selenium) ، آموزش تست استاتیک (Static Testing) ، آموزش های Packtpub ، آموزش پایتون (Python)

Selenium WebDriver یکی از مهارتهایی است خواهان بسیاری در دنیا دارد و امروز می توانید آن را یاد بگیرید. یکی از زمانبرترین مرحله در توسعه برنامه، فاز تست گرفتن است. و فشار برای تحویل هرچه زودتر برنامه ممکن است شما در فاز زمانبر تست دستی مجبور به بریدن سر و ته آن شوید که باعث محصولاتی نیمه کامل و مانعی برای کاربران نهایی بخاطر اشکلات زیاد می شوند.

اگر شما درحال غرق در مجموعه‌ای بی پایان از تست رگراسیون هستید و نیاز به خودکار سازی آن دارید، شما در جایی صحیحی قرار گرفته‌اید. این دوره زندگی شما را به عنوان توسعه دهنده آسان می کند و استفاده از Selenium باعث تغییر در روش های که شما قطعه کدی یکسان را بارها اجرا می کنید، می شود.

خودکار سازی تست وب با Selenium و پایتون یا توسعه اسکریپت‌هایی برای اجرای دستورات خودکار سازی شده تست در برابر طیفی از مرورگرها که به مقرون به صرفه‌تر، دقیق‌تر، سریعتر از تست دستی است. عدم مداخله دستی، احتمال خطا را کاهش می دهد و شما قادر خواهید بود در مراحل اولیه اشکالات را پیدا کنید، و این روند را قابل اطمینان تر می کند. با خودکارسازی تست وب‌تان، شما قادر خواهید بود روی چند دستگاه بطور همزمان تست‌ها را اجرا کنید که در تست گرفتن دستی امری ناممکن است.
درپایان این دوره، شما به خوبی در مسیری تبدیل شده به متخصص خودکار سازی تست قرار خواهید گرفت. خودکار سازی تست وب با Selenium و پایتون روشی بسیار کارآمد برای تولید اسکریپت‌های تست، ارزیابی عملکرد آنها و استفاده دوباره از چنین اسکریپت‌هایی در یک چارچوب خودکار سازی شده ارائه می دهد.

تمام کد و فایل های پشتیبانی برای این دوره این آدرس قرار دارند.

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Automating Web Testing with Selenium and Python Author:Marko Stanojlovic Duration:3 hours 47 minutes

Selenium WebDriver is one of the most sought-after skills on this planet, and you can learn it today. One of the worst drags in the application development process is the testing phase. And the pressure to launch an application as early as possible may force you to cut corners in the time-consuming manual testing phase, resulting in half-baked products and end-users impeded by many glitches.
If you're drowning in a never-ending collection of regression test cases and need to automate them, you're in the right place. This course will make your life as a developer easier and using Selenium will change the mundane way in which you run the exact same tests day in and day out.
Test automation with Selenium and Python, or developing scripts for running automated test commands against a range of browsers, will be more cost-effective, accurate, and faster than manual testing. The lack of manual intervention will diminish the possibility of errors and you will be able to find bugs at an early stage, making the process more reliable. By automating your web testing, you will be able to run tests on multiple devices simultaneously, which is impossible with manual testing.
By the end of this course, you will be well on the way to becoming a test automation specialist. Automating your testing with Python and Selenium will offer a highly efficient way to generate test scripts, validate their functionality, and reuse such scripts in an automated framework.
All the code and supporting files for this course are available on GitHub at https://github.com/PacktPublishing/-Automating-Web-Testing-with-Selenium-and-Python
Style and Approach
This comprehensive course is packed with step-by-step instructions, examples, and points to remember. You will create a Selenium WebDriver framework from scratch by using the Page Object Model design pattern and taking advantage of Python unittest and reap the benefits that Selenium has to offer in automating the tedious web testing phase.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس