مطالب پیشنهادی از سراسر وب

شروع تست Selenium WebDriver در جاوا

دسته بندی ها: آموزش سلنیوم (Selenium) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Packtpub ، آموزش تست استاتیک (Static Testing)

این دوره کاربران جاوا را با Selenium WebDriver آشنا می کند و به کاربران با دانش پایه‌ای برنامه نویسی برای شروع تست کد کمک می کند.

این دوره به کاربران برای کم کردن زمانی که صرف تست کد نوشته شده در جاوا می کنند، کمک می کند. تست کد را با استفاده از Selenium WebDriver شروع کنید. این دوره مناسبی افرادی است که می خواهند شروع به استفاده از Selenium WebDriver برای تست کنند. کاربرانی با دانش پایه‌ای برنامه نویسی که برای ارتقای مهارتشان با Selenium WebDriver به عنوان ابزار انتخابی آنها برای تست گرفتن مشتاق هستند.

در این دوره شما با یادگیری مزایای Selenium WebDriver برای تست گرفتن آشنا خواهید شد. سپس با تمرین مبانی شروع خواهید کرد. درکنار آن شما با بزرگترین قدرت Selenium که آن یکپارچه سازی موارد تست‌تان با مرورگر انتخابی‌تان است، آشنا می شوید. سپس شما یک سیستم احراز هویت را به ترتیب با دنبال کردن مراحل ضروری، کند تست می کنید.
در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود به مشتریان خود کدهایی با کیفیت بهتر، در زمان کمتر ارائه دهید. - مشتریان خود خوشحال تر کنید.

تمام کد ها و فایل ها پشتیبانی روی گیت هاب در این آدرس زیر قرار دارند.

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Beginning Selenium WebDriver Testing in Java Author:Andy Craze Duration:2 hours

This course will introduce the Java users to Selenium WebDriver. It will help users with basic programming knowledge to start with code testing.This course will help the users to cut down on their time spent on testing code written in Java.
Get started with code testing using Selenium WebDriver. It will be an ideal starter kit for those of you who wish to start using Selenium WebDriver for testing. Users with basic programming knowledge more interested in skilling up with Selenium WebDriver as their testing tool of choice. In this course, you will start by knowing the benefits of Selenium WebDriver for testing. You will then start with practicing the basics. Post that you will see the biggest strength of Selenium which is integrating your test instances with the browser of your choice. You will then actually test an authentication system in a sequential manner by following each of the required steps.
By the end of the course, you will be able to provide your customers and clients with better quality code in lesser time - adding to your customer delight!
All the code and supporting files are available on Github at - https://github.com/PacktPublishing/PacktPublishing-Beginning-Selenium-WebDriver-Testing-in-Java
Style and Approach
This course will take you through the complete journey from writing your first automation test to getting familiarized with Selenium Webdriver and all its functionalities. This tutorial will take a pragmatic approach to teaching you Selenium Webdriver with a combination of clear explanations and real-world examples. One of the main points of this course is writing hands-on browser automation code using Java. This will give you a practical experience of automation testing with Selenium Webdriver using Java, teaching you to automate your browser effortlessly.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس