پیشنهاد فرادرس

ساخت RESTful API با Go

دسته بندی ها: آموزش GO ، آموزش طراحی وب ، آموزش های Packtpub

در این آموزش تصویری با ساخت API با معماری REST به کمک زبان برنامه نویسی Go آشنا می شوید.

استفاده از معماری RESTful برای حل چالش های اپلیکیشن های مقیاس پذیر تحت وب راهکار مناسب و پرطرفداری است. این دوره نحوه ساخت یک وب سرور RESTful را به شما می آموزد. شما یاد میگیرید به وب سرویس خود مسیرها را اضافه کنید و درخواست ها را پاسخ دهید. سپس با ایجاد تست ها و طبقه بندی کدها مطمئن می شوید که به درستی کار میکنند. همچنین شما با فریمورک Echo در زبان Go آشنا می شوید. در پایان دوره شما دانش مورد نیاز برای ایجاد API امن، مقایس پذیر و قابل اعتماد را کسب می کنید.

کدها و فایل های تمرین دوره در این صفحه قرار دارند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building RESTful APIs with Go Author:Bartlomiej Walczak Duration:3 hours 2 minutes

REST is an architectural style that tackles the challenges of building scalable web services. APIs provide the fabric through which systems interact, and REST has become synonymous with APIs. The depth, breadth, and ease of use of Go, make it a breeze for developers to work with it to build robust Web APIs. This course will teach you to build a RESTful web server. You will learn to add routing and handle requests, thus making your APIs more RESTful. Later, by testing and profiling your code you will ensure it runs correctly and behaves well at scale. Moving on with security, you will learn to log requests and outcomes of API calls and speed up performance using the Echo framework. By the end of this course, you will have the knowledge you need to start building your own enterprise-grade RESTful web services that are production-ready, secure, scalable, and reliable.
Al the codes and supporting files are available on GitHub at https://github.com/PacktPublishing/Building-RESTful-APIs-with-Go
Style and Approach
This course guides developers along a path which provides a practical way of learning concepts, giving you the chance to explore more advanced programming techniques that will help you build feature-rich applications. You will go more deeply into concepts such as HTTP services, reactive Forms, unit testing, and animations and finally deploy your application with Firebase.

پیشنهاد فرادرس

M در 1398/02/10 ساعت 01:02

آقا خداوکیلی سایتتون خیلی خوبه ایول