نسخه Java Enterprise یکی از پیشگامان پلتفرم های برنامه نویسی اپلیکیشن برای توسعه سازمانی جاوا است. با انتشار Java EE 8 و دسترسی به  اولین سرورهای اپلیکیشن زمان آن فرا رسیده است تا نگاهی دقیق تر به نحوه ایجاد web service مدرن و سبک با آخرین API ها و پیشرفت های آن بیاندازید. در این دوره با نحوه ایجاد و توسعه RESTful web service با آخرین Java EE 8 API، پیاده سازی، ساخت و بسته بندی اولین وب سرویس، جزئیات پیاده سازی RESTful web services و clients با JAX-RS، اتصال داده ها و ارزیابی محتوا با استفاده از API های JSON-B 1.0 و JSON-P 1.1،  نحوه استفاده از قدرت API های غیرهمزمان را در سمت سرور و سمت کلاینت، استفاده از (Server-Sent-Events (SSEs، اعتبار سنجی، امنیت JWT و تشخیص آشنا می شوید.

سرفصل:

 • شروع کار با Java EE 8
 • بازبینی دوره
 • چرا Java EE یک پلتفرم خوب برای Microservices است؟
 • ویژگی های جدید Java EE 8
 • شروع کار با Java EE 8 Microservices
 • Containerizing Java EE 8 Microservices
 • ایجاد Web Services و Clients همزمان
 • پیاده سازی API های REST Basic با JAX-RS
 • استفاده از زیرمنابع
 • مدیریت خطا در JAX-RS
 • پیاده سازی Web Service Clients با Java EE 8
 • تست Java EE 8 Web Services
 • مارشال محتوا با JSON-B و JSON-P
 • معرفی Content-Types و Content Negotiation
 • اتصال آسان داده با استفاده از JSON-B
 • پردازش انعطاف پذیر JSON با JSON-P
 • پیاده سازی  Hypermedia-Driven REST APIs
 • ساختن وب سرویس های غیرهمزمان
 • مزایا و سناریو های کاربرد پردازش غیرهمزمان
 • پیاده سازی Web Services غیرهمزمان
 • استفاده از ManagedExecutorService و Callbacks سمت سرور
 • پیاده سازی Web Service Clients غیرهمزمان
 • استفاده از رویدادهای Server-Sent یا SSE
 • رویداد Server-Sent چیست؟
 • اجرای SSE در سمت سرور
 • اجرای مشتریان SSE REST
 • پیاده سازی و ارسال SSE Broadcasts
 • Advanced REST APIs
 • اضافه کردن اعتبارسنجی
 • استفاده از JSON Web Token برای تأیید هویت
 • تشخیص: ورود، سنجش و ردیابی