امروزه شما فناوری vSphere محصول شرکت VMware را در همه جا مشاهده می کنید دیتاسنترهای مجازی نشده فقط در گذشته وجود داشتند. برای اینکه این موضوع را بدرستی متوجه شوید باید نحوه کارکرد vSphere را درک کنید. در این دوره آموزشی مفاهیم پایه در مورد VSphere 6.5بصورت ساده و واضح از طریق ویدئو به شما آموزش داده شده و درک عمیق تری از vSphere  بدست خواهید آورد. شما در مورد مفاهیمی از قبیل شبکه سازی vSphere (با بررسی دقیق سوئیچ های توزیع شده(، ذخیره سازی (شامل VSAN، vVOLs، و موارد بیشتر دیگر)، و امنیت در vSphere مطالبی را می آموزید. این دوره دارای مثال های عملی بسیاری از کارهای رایج که ممکن است به عنوان یکمدیر vSphere با استفاده از سرویس گیرنده وب vSphere انجام دهید می باشد.

مباحث دوره:

  • پیکربندی ویژگی SSO در VCenter
  • پیکربندی مجوزها و رل ها
  • ایمن سازی ماشین های مجازی
  • ایمن سازی سرور های ESXI
  • پیکره بندی رمزنگاری VMotion
  • شبکه سازی پیشرفته با vSphere 6.x
  • بررسی شبکه های مجازی
  • بررسی سوییچ های استاندارد درvSphere
  • سوئیچ های توزیع شده درvSphere
  • ویژگی های سوئیچ های توزیع شده