تبلیغات

آموزش ساده و کامل vSphere 6.5 - بخش 1 - (VCP 6.5)

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش شبکه ، آموزش وی ام ویر (Vmware)

امروزه شما فناوری vSphere محصول شرکت VMware را در همه جا مشاهده می کنید دیتاسنترهای مجازی نشده فقط در گذشته وجود داشتند. برای اینکه این موضوع را بدرستی متوجه شوید باید نحوه کارکرد vSphere را درک کنید. در این دوره آموزشی مفاهیم پایه در مورد VSphere 6.5بصورت ساده و واضح از طریق ویدئو به شما آموزش داده شده و درک عمیق تری از vSphere  بدست خواهید آورد. شما در مورد مفاهیمی از قبیل شبکه سازی vSphere (با بررسی دقیق سوئیچ های توزیع شده(، ذخیره سازی (شامل VSAN، vVOLs، و موارد بیشتر دیگر)، و امنیت در vSphere مطالبی را می آموزید. این دوره دارای مثال های عملی بسیاری از کارهای رایج که ممکن است به عنوان یکمدیر vSphere با استفاده از سرویس گیرنده وب vSphere انجام دهید می باشد.

مباحث دوره:

  • پیکربندی ویژگی SSO در VCenter
  • پیکربندی مجوزها و رل ها
  • ایمن سازی ماشین های مجازی
  • ایمن سازی سرور های ESXI
  • پیکره بندی رمزنگاری VMotion
  • شبکه سازی پیشرفته با vSphere 6.x
  • بررسی شبکه های مجازی
  • بررسی سوییچ های استاندارد درvSphere
  • سوئیچ های توزیع شده درvSphere
  • ویژگی های سوئیچ های توزیع شده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Clear and Simple vSphere 6.5 - Professional Part 1 (VCP 6.5) [Video] Publisher:Packtpub Author:Rick Crisci Duration:3 hours 55 minutes

Prepare for the VCP 6.5 DCV 2V0-622 exam.
VMware vSphere is everywhere. Non-virtualized datacenters are a thing of the past, and in order to stay relevant you must understand vSphere. This course builds off my Clear and Simple vSphere 6.5 Foundations videos, and gives you a deeper understanding of vSphere. You will learn about vSphere concepts such as vSphere Networking (including a deep look at Distributed Switches), Storage (including VSAN, vVOLs, and much more), and vSphere Security. This course provides many live demos of many common tasks that you may need to perform as a vSphere administrator using the vSphere web client.
All the caption files for this course are available at: https://github.com/PacktPublishing/Clear-and-Simple-vSphere-6.5---Professional-Part-1-VCP-6.5-
Style and Approach
This course is full of demos, diagrams, and clear explanations of vSphere concepts. You should have a solid understandings of vSphere foundational concepts. Most lectures in this course are 5 - 15 minutes long. A few deeper topics are slightly longer. This course builds off my Clear and Simple vSphere 6.5 Foundations videos, and gives you a deeper understanding of vSphere.
Released: Monday, November 26, 2018
Introduction
Introduction
Security
Demo: Configure vCenter SSO
Demo: Configure Roles and Permissions
Demo: Secure VMs
Demo: Harden ESXi Hosts
Demo: Configure Encrypted vMotion
Advanced vSphere 6.x Networking
Review - Virtual Networking
Review - vSphere Standard Switches
vSphere Distributed Switches
vSphere Distributed Switch Features
Demo: Create a vSphere Distributed Switch
Demo: Configure vDS Policies and Port Blocking
Demo: Migrate VMs to a vSphere Distributed Switch
Demo: Configure Traffic Shaping
Demo: Configure Network I/O Control
Private VLANs
Demo: Configure Private VLANs
Demo: TCP/IP Stacks
Demo: Configure Port Mirroring
Demo: Configure Netflow
Advanced vSphere 6.x Storage
VMFS and NFS Storage
NFS 3 and NFS 4.1
Demo: Create an NFS Datastore
Introduction to iSCSI
Software iSCSI
Demo: Configure Software iSCSI on an ESXi Host
Demo: Create a VMFS Datastore on iSCSI
Dependent Hardware iSCSI
Independent Hardware iSCSI
Review: Storage DRS
Introduction to Virtual SAN
Introduction to Virtual SAN - Part 2
Demo: Working with Virtual SAN
Virtual Volumes (VVOL)
Demo - Storage Multipathing Plugins
Demo: Storage IO Control

پیشنهاد فرادرس