در دوه ی حاضر، با کمک سخنرانی های ساده و شفاف و همچنین اسلایدهای متحرک به توضیح مفاهیم پیشرفته ی Docker، همراه با نمونه های نمایشی خواهیم پرداخت. در ادامه به تمرینات برنامه نویسی و دستورات Docker می پردازیم و پشته اپلیکیشن خود را با استفاده از Docker compose، Docker service و Docker stacks می سازیم. پس از آن شما می توانید فایل های Docker compose را برای پشته ی اپلیکیشن های مختلف، توسعه داده و خوشه هایی با Docker swarm به صورت نیتیو تنظیم کنید و به همین شکل برای زیر ساخت های ابر عمومی نیز اقدام نمایید. و در پایان،  بر روی یک نمونه تکلیف کار می کنیم که روش استقرار یک اپلیکیشن پیچیده را در Docker swarm نشان می دهد. در این دوره، مفاهیم عمیق تری چون گزینه های مختلف موجود برای Docker در ویندوز را بررسی می کنیم. چرا که موضوع بسیار مهمی است و می تواند برای افراد مبتدی در این زمینه گیج کننده باشد. سپس به موضوعات پیشرفته ای مانند Docker service ، Docker stack، Docker swarm، شبکه های همپوشان (overlay networks) و نحوه ی تعادل بار در Docker خواهیم پرداخت. همینطور به یکپارچگی خط لوله CI / CD با Docker و پشتیبانی Docker در پلت فرم های عمومی ابر نیز نگاهی خواهیم داشت. این یک دوره مناسب برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارکردهای درونی و درک بهتر Docker ، Docker swarm  و Docker compose  بوده و همچنین مقدمه ای مفید برای Kubernetes ارائه می دهد.

 • مقدمه
 • Docker در ویندوز
 • نسخه ی نمایشی – Docker در ویندوز
 • معماری Docker در Depth
 • Docker Engine
 • نسخه ی نمایشی – PID Namespaces
 • ذخیره سازی و سیستم های فایل
 • نسخه ی نمایشی – ذخیره سازی و سیستم های فایل
 • Docker Compose
 • Docker Compose در Depth
 • نسخه ی نمایشی – مثال اپلیکیشن رأی گیری
 • نسخه ی نمایشی – مثال اپلیکیشن رأی گیری با استفاده از Docker Compose
 • نسخه ی نمایشی- تمرین کدگذاری
 • Docker Swarm
 • Docker Swarm در Depth
 • نسخه ی نمایشی – Docker Swarm
 • Docker Service
 • Docker Service در Depth
 • نسخه ی نمایشی – Docker Service
 • یکپارچه سازی CI / CD
 • مقدمه ای بر CI / CD
 • CI / CD یکپارچه سازی Docker
 • رجیستر Docker
 • نسخه ی نمایشی – رجیستر Docker
 • Docker در ابر
 • Docker Cloud
 • نسخه ی نمایشی – Docker Cloud
 • مقدمه ای بر Kubernetes
 • نسخه ی نمایشی – Kubernetes در Google Cloud Platform
 • نسخه ی نمایشی – بازی با Kubernetes
 • نتیجه