آیا علاقه مند به کسب دانش فنی در زمینه ی پلتفرم Google Cloud هستید؟ پلتفرم Google Cloud، در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگر شما این پلت فرم را به صورت عملی آموزش ببینید، نه تنها می توانید در مصاحبه ها و شغل خود موفق باشید بلکه می توانید با روش های بسیار کارآمدی به عیب یابی بپردازید. با درنظر گرفتن این موارد، کسب این دانش به شما قدرت عمل می دهد. در این دوره، به آموزش IAM، موتور رایانش ابر گوگل، VPC ،CDN و Load Balancer، مقیاس گذاری خودکار، SQL ابر، Spanner, Buckets و ذخیره داده همراه با نسخه های نمایشی عملی خواهیم پرداخت. مفاهیم بیشتر مانند موتور اپلیکیشن، Stackdriver و غیره در آینده نزدیک اضافه می شود. این دوره پنج ساعته  شامل مروری بر گوگل با نمونه هایی از GCP خواهد بود.

 • معرفی Google Cloud برای Techs
 • Google Cloud- مقدمه ای بر GCP
 • معرفی GCP
 • GCP – فرآیند ثبت نام ( اگر از اروپا اقدام می کنید برخی از ابهامات برطرف خواهند شد)
 • نسخه نمایشی- GCP- Webconsole (پروژه ها، صورتحساب)
 • نسخه ی نمایشی – SDK ابر
 • IAM Google Cloud- (هویت و مدیریت دسترسی)
 • مفاهیم IAM
 • نسخه ی نمایشی – اضافه کردن عضو IAM
 • نسخه ی نمایشی- نقش سفارشی
 • نسخه ی نمایشی- سلسله مراتب IAM
 • Regions و Zones گوگل
 • GCP- Regions و Zones
 • Google Cloud – ماشین مجازی
 • GCP- معرفی Google VM
 • نسخه ی نمایشی –(VM (Preemptible، gcloud، Commited Discount و غیره
 • GCP- تصویر VM و تصویر لحظه ای
 • نسخه ی نمایشی – VM (تصویر، تصویر لحظه ای و Cloning)
 • شبکه سازی (VPC)
 • کمی درباره شبکه های بزرگ گوگل
 • VPC – مقدمه
 • نسخه ی نمایشی – ایجاد VPC
 • نسخه نمایشی- چندین NIC در VM
 • چشم انداز VPC
 • نسخه نمایشی- چشم انداز VPC
 • Load Balancer در Google Cloud و مقیاس گذاری خودکار
 • Load Balancer – مقدمه
 • نسخه نمایشی- Load Balancer و مقیاس گذاری خودکار
 • CDN – محتوا و شبکه تحویل
 • مقدمه ای بر CD
 • CDN- Flushing حافظه پنهانی و محدودیت ها
 • CDN – نحوه ی جلوگیری از صورتحساب بیش از حد
 • نسخه نمایشی – فعال کردن CDN
 • نسخه ی نمایشی- لغو مجوز حافظه پنهانی در CDN
 • ذخیره سازی گوگل کلود- SQL ابر
 • مقدمه ای بر ذخیره سازی Google Cloud
 • معرفی SQL ابر
 • SQL ابر- مقدمه ای بر دسترسی بالا
 • نسخه نمایشی- SQL ابر- ایجاد و اتصال
 • نسخه نمایشی- SQL ابر- دسترسی بالا
 • ذخیره سازی گوگل- Datastore
 • چرا NoSQL؟
 • نحوه ی استفاده مقیاس های Datastore از Bigtable
 • ثبات در Datastore ابر
 • نسخه نمایشی- Datastore ابر
 • نسخه ی نمایشی – گروه Entity در Datastore
 • ذخیره سازی ابر- Spanner
 • مقدمه ای بر Spanner
 • انواع داده و مدل های Spanner
 • نسخه نمایشی Spanner
 • نسخه نمایشی- اتصال به Spannerاز موتور رایانش (IAM + PHP)
 • ذخیره سازی Google Cloud- ذخیره سازی
 • مقدمه ای بر ذخیره سازی
 • ذخیره سازی – Buckets و اشیاء
 • نسخه نمایشی- کپی کردن با استفاده از gsutil و ذخیره آن تصویر گوریل