پیشنهاد فرادرس

آموزش Kubernetes برای توسعه دهندگان

دسته بندی ها: آموزش کوبرنتیز (Kubernetes) ، آموزش های Packtpub

کوبرنتیز (Kubernetes) یک ابزار قدرتمند می باشد که توسط گوگل برای مدیریت برنامه ‌های کانتینر سازی شده در یک محیط خوشه بندی شده، توسعه یافته است. کوبرنتیز (Kubernetes) به شما کمک می کند تا برنامه ‌های کانتینر سازی شده را توسعه دهید، مقیاس بندی، مدیریت، و خودکار سازی کنید. این موضوع به شما امکان بهره برداری از مزایای زیرساخت های درون سازمانی ابری را می دهد. همچین به شما کمک می کند تا برنامه های کاربردی ابر بومی (cloud-native) بهتری ایجاد کنید.

این دوره به شما دستورالعمل های دقیق، نمونه هایی از دنیای واقعی، و مشاوره های مفید را می دهد. ما دوره را با یادگیری برپا سازی محیط توسعه بر روی ماشین محلی خود، شروع خواهیم کرد. سپس کد های خود را به داخل کوبرنتیز بسته بندی کرده و نگهدارنده های چرخه حیات را مدیریت می کنیم. هنگامی که شما دادن مجوز بر اساس، محدود کردن دسترسی بر اساس نقش (RBAC)، را بخوبی درک کردید، بطور خیلی ساده، روش های مانیتورینگ با ابزار Prometheus و نحوه رفع اشکال حساب کاربری خود را بررسی می کنید. در نهایت شما یاد خواهید گرفت که یک خوشه را در محیط  ابری گوگل خود ایجاد کرده و برنامه کاربردی خود را ایجاد کنید. در پایان این دوره آموزشی، شما برنامه کاربردی خود را در محیط ابر، توسعه داده، اجرا و آزمایش می کنید تا بتوانید از قدرت کوبرنتیز (Kubernetes)، جهت استفاده کامل از امکانات برنامه استفاده کنید. مجموعه کد های این دوره آموزشی در این صفحه قایل دسترس است.

سبک و رهیافت دوره

این یک دوره کامل با دستورالعمل های گام به گام، مثال های عملی و توصیه های مفید می باشد. این دوره به وضوح به قسمت های کوچک تقسیم می شود مانند: ایجاد یک کانتینر (Container) داکر (Docker)؛ ایجاد سیستم کوبرنتیز (Kubernetes)؛ و اعمال برنامه ها در کوبرنتیز (Kubernetes).

 

مباحث دوره

 • راه اندازی کوبرنتیز (Kubernetes) برای توسعه
 • مرور اجمالی دوره
 • نصب اینترفیس خط فرمان kubectl، ابزار Minikube (Kubernetes)، و داکر (Docker)
 • کوبرنتیز (Kubernetes) چیست و چرا ما به آن نیاز داریم؟
 • مقدمه ای بر مفاهیم پایه: گره ها (Nodes)، و کانتینر ها (Containers)
 • مقدمه ای بر مفاهیم پایه: مجموعه های تکثیر، استقرار و سرویس ها
 • بسته بندی کد برای اجرا در Kubernetes
 • مفهوم Container Image، چگونه می توان یک کانتینر (Containers) ایجاد کرد؟
 • کد نمونه در چارچوب Node.js کامپایل شده در یک کانتینر
 • کد نمونه در زبان Golang کامپایل شده در یک کانتینر
 • ایجاد فایل image را برای استفاده در Kubernetes - بارگذاری به یک رجیستری
 • اجرای دستورات در کانتینر و دریافت گزارش های رفع اشکال، اجرا شده بر روی داکر محلی
 • فایل Pod را چگونه بر روی Kubernetes اجرا می کنید؟
 • فایل Pod و چرخه حیات استقرار، همراه با Pod Lifecycle Hooks
 • نحوه استفاده از Label و Annotation در چارچوب Kubernetes
 • استقرار - ایجاد یک Rollout از فایل Pod
 • ذخیره سازی مداوم
 • مدیریت پارامتر ها و مقادیر پیکربندی مانند ConfigMap و متغیر های محیطی
 • سرویس ها - اتصال فایل Pod (استقرار) به دنیای خارج
 • درک مفهوم، مجوز بر اساس، محدود کردن دسترسی بر اساس نقش (RBAC)، امن سازی فایل های Pod و ورود به سیستم
 • نقش (Role) و ClusterRole و فضاهای نام (Namespaces)
 • ایجاد یک حساب کاربری سرویس و مقید کردن آن به استقرار (Pod)
 • اشاره به منابع، ClusterRole های جمع شده
 • ایجاد یک کاربر برای Kubernetes
 • نظارت بر Kubernetes Cluster
 • نصب و اجرای Prometheus
 • نصب و اجرای Grafana از Prometheus برای ساخت داشبورد های سفارشی
 • خروج از برنامه کاربردی با استفاده از Sidecar Container
 • عیب یابی Pod و  یا استقرار
 • استقرار برنامه کاربردی در محیط ابر
 • ایجاد یک Kubernetes Cluster در GCE
 • استقرار برنامه کاربردی یا Pod در GCE
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Kubernetes for Developers [Video] Publisher:Packtpub Author:Jan Stomphorst Duration:3 hours 8 minutes

Develop, run, test, and deploy your applications in the cloud
Kubernetes is a powerful tool developed by Google for managing containerized applications in a clustered environment. Kubernetes helps you automate, deploy, scale, and manage containerized applications. It gives you the freedom to take advantage of on-premise cloud infrastructures. It also helps you write better cloud-native applications.
This course will give you detailed instructions, real-world examples, and helpful advice. We will begin by learning to set up the development environment on your local machine. Then move on to package your code into Kubernetes, and manage container lifecycles. Once you get a grip in understanding the RBAC Authorization, very easily explore the monitoring techniques with Prometheus and troubleshoot your service account. Finally you will learn to create a cluster in your Google Cloud Environment and deploy your application in production.
By the end of this video, you will develop, run, test, and deploy your application in the cloud, utilizing the power of Kubernetes to its full potential.
Please find all the code and support files at the following GitHub repository: https://github.com/PacktPublishing/Kubernetes-for-Developers-V-
Style and Approach
A complete course packed with step-by-step instructions, working examples, and helpful advice. This course is clearly divided into small parts: Creating a docker container; Creating a Kubernetes system; and deploying applications in Kubernetes.
Released: Friday, November 30, 2018
Setting Up Kubernetes for Development
The Course Overview
Installation of kubectl, Minikube (Kubernetes), and Docker
What Is Kubernetes and Why Do We Need It?
Introduction to Basic Concepts: Nodes, Pods, and Containers
Introduction to Basic Concepts : Replica Sets, Deployments and Services
Packaging Your Code to Run in Kubernetes
What a Container Image Is, How to Build a Container?
Example Code in Node.js Compiled into a Container
Example Code in Golang Compiled into a Container
Create Your Images for Use Within Kubernetes – Uploading to a Registry
Run Commands in Your Container, and Get Debugging Logs, Running on Local Docker
How Do You Run the Pod in Kubernetes?
Pod and Deployment Lifecycle, along with Pod Lifecycle Hooks
How Labels and Annotations Work with the Kubernetes Infrastructure
Deployments – Creating a Rollout of Your Pod
Persistent Storage
Handle Arguments and Configuration Values Like ConfigMap and Environment Variables
Services – Connecting Your Pod (Deployment) to the Outside World
Understanding Role-Based Access (RBAC Authorization), Securing Pods, and Logins
Role and ClusterRole and Namespaces
Creating a Service Account and Binding This into the Deployment (Pod)
Referring to Resources, Aggregated ClusterRoles
Creating a User for Kubernetes
Monitoring the Kubernetes Cluster
Set Up and Run Prometheus
Set Up and Run Grafana from Prometheus to Build Custom Dashboards
Logging off Your Application Using a Sidecar Container
Troubleshooting the Pod and/or Deployment
Deploying the Application on the Cloud
Create a Kubernetes Cluster at GCE
Deploying Application/Pod in GCE
Success

پیشنهاد فرادرس