در این دوره با مبانی برنامه نویسی با سی شارپ، یادگیری Windows Presentation Foundation، ایجاد اپلیکیشن های دسکتاپ سازمانی با سی شارپ و WPF، ایجاد اپلیکیشن های وب با ASP.NET و سی شارپ و غیره آشنا می شوید. سی شارپ یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی مدرن می باشد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • برنامه نویسی
 • نصب Visual Studio
 • متغیرها
 • اپراتورها
 • کنترل جریان
 • Boolean Logic
 • Decision Statements
 • Iteration Statements
 • متدها
 • تجزیه داده
 • پارامترهای اختیاری و Overloading
 • تایپ های داده
 • آرایه
 • رشته
 • لیست ها
 • Enumerations
 • برنامه نویسی شی گرا
 • وراثت
 • اشکال زدایی و مدیریت خطا
 • Properties
 • سی شارپ پیشرفته
 • ساختارها
 • رابط ها
 • Generics
 • و غیره