مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Rust در هفت روز

دسته بندی ها: آموزش Rust ، آموزش های Packtpub

زبان برنامه نویسی Rust، امکان ساخت کد های سریع و قابل اعتماد را بوجود آورده است. مانع از عوامل ایجاد کننده خطا در برنامه می شود و امنیت حافظه را تضمین می کند ، حتی در هنگام کار با پردازش های همزمان.
این دوره به هفت بخش تقسیم می شود و به شما یک دید کلی در مورد اینکه چرا Rust یک زبان عالی برنامه نویسی است خواهد داد. در دو روز اول، شما یاد می گیریدکه Rust را روی سیستم خود نصب کنید، با ساختار کدنویسی آن آشنا می شوید و با یک کتابخانه که از  ویژگی های مبتنی بر خصوصیت، عمومیت و قابلیت استفاده مجدد از کد بهره می برد، آشنا خواهید شد.
در روز های سوم و چهارم، شما با بررسی گسترده مفسر خواهید فهمید که Rust Lifetime  چگونه کار می کند و یاد می گیرید که چگونه با دسترسی به همه بیت های محیط Rust، برنامه تان را تعاملی تر کنید. در روز پنجم در مورد چندنخی بدون data race با همزمانی ایمن خواهید آموخت. در روز ششم، یک دیتابیس خواهید ساخت تا با استفاده از کدتان آن را بخوانید وبروزرسانی کنید و همچنین بوسیله Bcrypt، آن را از حملاتی نظیر SQL injection محفوظ کنید.
در پایان دوره، یک اپلیکیشن بانک کوچک خواهید ساخت که تراکنش های مالی کاربران را در طول زمان رصد می کند و به آنها اجازه می دهد که تاریخچه خودشان را نیز در طول زمان ببینند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learn Rust in 7 Days Author:Matthew Stoodley Duration:5 hours 38 minutes

The Rust programming language makes it possible to build fast reliable code, prevents segfaults, and guarantees memory safety, even while working across concurrent processes.
The course is split into seven parts, which give you a complete overview of why Rust is a great programming language. In the first couple of days, you’ll learn to install Rust on your system, discover its syntax, and see a library that utilizes the feature of trait-based generics and code reusability.
On days 3 and 4, you’ll understand how Rust Lifetimes work by doing extensive compiler checking and learn to make your programs more interactive by accessing all the bits of the Rust environment. On day 5, you’ll learn about multithreading without data races with safe concurrency. Day 6, you’ll create a database, using your code to read and update while securing it with Bcrypt from various breaches such as SQL injection attacks.
By the end of the course, you’ll have built a mini-bank application that tracks users’ financial transactions over time, allowing them to view their history over time.
All the code and supporting files for this course are available on Github at https://github.com/PacktPublishing/-Learn-Rust-in-7-Days
Style and Approach
This course takes the approach that some things are easier to learn once a foundation is in place, and in Rust that foundation is “traits”. Each section builds on the last until at the end of the course we will have built a parcel tracker application, using Rust’s ability to integrate with the whole system.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس