مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش انگولار برای توسعه دهندگان جنگو

دسته بندی ها: آموزش انگولار جی اس (AngularJS) ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش Django Rest Framework ، آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب ، آموزش جنگو (Django)

آیا می خواهید با پایتون اپلیکیشن های حیرت آور بسازید؟ این دوره مهارت های شما در استفاده از انگولار برای ساخت فرانت اند و جنگو برای ساخت بک اند یک پروژه وب را افزایش می دهد.

این دوره فرایند کامل front end و back end اپلیکیشن را با پایتون و انگولار آموزش می دهد. در طول دوره شما یک اپلیکیشن فروش کارت را ایجاد خواهید کرد. شما امکاناتی مثل انتخاب قطعات خودرو، صفحه خانگی ویدئوها، گرافیک جذاب و قابلیت انتخاب مدل های ماشین های مختلف را به پروژه اضافه خواهید کرد. به این ترتیب مشتریان یک برنامه وب کاربردی و جذاب را دریافت خواهند کرد.

در پایان دوره شما نحوه استقرار پروژه روی وب سرویس آمازون (AWS) را فراخواهید گرفت.

تا انتهای دوره شما می توانید زبان مورد علاقه خود (پایتون) را با انگولار ترکیب کنید تا یک راه حل مناسب برای توسعه end-to-end وب داشته باشید.

فایل های تمرین پروژه در این آدرس وجود دارند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning Angular for Django Developers Author:Vitaliy Kucheryaviy Duration:2 hours 8 minutes

Want to build amazing web applications using Python as a programming language? This course will enhance your skills by using Angular to build the front end and Django, a Python framework, to build the back end.
This course walks you through the complete process of both front-end and back-end development using Python and Angular. You’ll build a real-world card dealer website during the course. You’ll add features such as car components choice, homepage videos, compelling graphics, and different car models to choose from. This way, customers will get a functional and attractive web application. Finally, you’ll learn to deploy the application on Amazon Web Services (AWS).
By the end of the course, you’ll be able to combine the powers of your favorite language—Python—with Angular to provide an end-to-end web development solution.The code bundle for this video course is available at- https://github.com/PacktPublishing/Learning-Angular-For-Django-Developers
Style and Approach
This video takes you through a real world step-by-step approach to build a full-stack web application with Angular and integrate it with a Django project using REST.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس