این دوره با راه اندازی محیط توسعه دهنده و شروع یک برنامه ساده آغاز می شود. سپس به توضیح مفاهیم اصلی Spring Boot و Spring MVC، ابزارهای مختلف توسعه دهنده، اشکال زدایی برنامه های Spring می پردازد. علاوه براین این دوره مبحث Spring MVC را پوشش می دهد و با آن می توانید توسعه اپلیکیشن وب reactive با Spring و کار با container های تعبیه شده servlet  و مدیریت سریال با Protobuf، Avro و Thrift را خواهید آموخت. سپس یاد می گیرید چگونه با استفاده از احراز هویت برنامه های خود را ایمن کنید. در نهایت، با استفاده از Angular 2 و Spring 5 ساخت یک برنامه وب کاملا جدید را یاد خواهید گرفت.

سرفصل ها:

 • فصل 1: نکات مهم Spring 5.0 برای توسعه دهندگان
 • مرور دوره
 • ایجاد پروژه Spring Boot
 • اجرای Spring Boot
 • پیکربندی و خواص
 • ابزارهای توسعه دهنده، اشکالزدایی و Hot Swapping
 • Spring Boot Actuator
 • ورود به سیستم در Spring
 • Spring MVC
 • مستندسازی REST با Spring REST Docs و Swagger
 • قالب با Thymeleaf
 • وب واکنش گرا
 • container های تعبیه شده servlet
 • سریال سازی با Apache Avro، پروتکل Buffer و Thrift
 • Spring Data JPA و MySQL
 • Spring Data REST
 • NoSQL با Spring Data Cassandra و Spring Data Mongo
 • Spring Data Reactive
 • ذخیره سازی با In-Memory و Redis
 • OAuth2
 • JWT و SSO
 • فصل 2: برنامه کاربردی وب با Spring 5 و Angular 2
 • بازبینی دوره
 • چگونه یک برنامه را در Angular 2 ایجاد کنید
 • ایجاد کامپوننت های Angular 2
 • ایجاد سرویس Angular 2
 • مدیریت یک فیلد ورودی
 • فراخوانی HTTP
 • نحوه ی ایجاد اپلیکیشن Spring 5
 • Spring Web Reactive
 • Spring Web MVC
 • Login Rest Endpoint
 • اپلیکیشن تک صفحه ای Angular 2
 • لاگین اپلیکیشن Angular 2  با استفاده از Spring