پیشنهاد فرادرس

آموزش جاوااسکریپت مدرن از ابتدا

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش طراحی وب

این دوره آموزشی، یک دوره از ابتدا تا انتها در زمینه برنامه نویسی زبان جاوااسکریپت برای همه می باشد.
این دوره با آموزش مفاهیم مقدماتی و پایه شروع و بدون تکیه بر چارچوب یا کتابخانه خاصی، تا سطح برنامه نویسی پیشرفته ادامه پیدا می کند.

شما مطالب زیادی در مورد جاوااسکریپت ناب یاد خواهید گرفت، خواه شما یک فرد مبتدی بوده و یا یک برنامه نویس جاوااسکریپت باشید. در این دوره برای همه مطالبی جهت یادگیری وجود دارد. مباحث این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

مفاهیم مقدماتی و پایه: متغیر های تعریف شده با کلمات کلیدی let و const، توابع، ساختار های شرطی، حلقه ها، ایجاد شی با استفاده از object literal، آرایه ها، و غیره.

کار با مدل شیء گرای سند (DOM): انتخابگر ها، پیمایش (DOM)، نمایش/مخفی سازی، ایجاد و حذف عناصر event listeners

برنامه نویسی شی گرا: نمونه سازی های ES5، وراثت، کلاس های ES2015 و زیر کلاس ها، سازنده ها

نوشتن کد ناهمگام در جاوا اسکریپت (Async JS): ایجکس و شی XHR، توابع سازنده، تکرار کننده ها، موجودیت های map و set، متغیر های نوع symbol و موارد بیشتر دیگر.

الگوهای جاوا اسکریپت: Module، Factory، State، Observer، Mediator، SingletonOther

مباحث دیگر: session storage، local storage، عبارت های با قائده، مدیریت خطا با دستورات try یا catch. و 10 پروژه از انواع مختلف.

سبک و رهیافت دوره

این دوره نحوه استفاده از جاوااسکریپت به همراه  مثال هایی از دنیای واقعی را پوشش می دهد.

مباحث دوره:

 • معرفی و شروع آموزش
 • فایل پروژه و سوالات پروژه
 • تنظیمات کد ویژوال استودیو
 • معرفی و شروع به کار: تنظیمات کد ویژوال استودیو
 • بخش معرفی و تنظیم فایل
 • استفاده از کنسول
 • متغیرها - var،  letو const
 • انواع داده ها در جاوااسکریپت
 • تبدیل نوع داده ها
 • اعداد و شیء ریاضی
 • متد های مربوط به رشته و ادغام رشته ها
 • الگوها
 • آرایه ها و متد های مربوط به آرایه
 • شیء لیترال
 • تاریخ و زمان
 • دستورالعمل if و عملگر های مقایسه ای
 • سوئیچ ها
 • تعریف تابع و عبارت ها
 • حلقه های معمولی
 • نگاهی به شی windiow
 • حوزه بلوک با let و const
 • استفاده از رویدادهای مدل شیء گرای سند (DOM) و رخداد ها
 • مدل شیء گرای سند (DOM) چیست؟
 • بررسی شی سند
 • انتخابگر های DOM برای عناصر واحد
 • DOM Selectors برای عناصر چندگانه
 • پیمایش یا حرکت در DOM
 • ایجاد عناصر
 • پروژه DOM
 • لیست وظیفه – واسط کاربر و اضافه کردن Task Item
 • پروژه های DOM
 • شی گرایی در جاوااسکریپت
 • جاوااسکریپت نامتقارن، Ajax و Fetch API
 • پروژه های API
 • مدیریت خطا ها و عبارات با قائده
 • ویژگی های جدید تر - نسخه ES2015+
 • پروژه Tracalorie (با استفاده از ماژول Pattern)
 • پروژه Microposts – (ابزار های Webpack و Babel)
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Modern JavaScript From The Beginning [Video] Publisher:Packtpub Author:Brad Traversy Duration:21 hours 36 minutes

Learn and Build Projects with Pure JavaScript (No Frameworks or Libraries)
This is a front to back JavaScript course for absolutely everybody. We start with the basic fundamentals and work our way to advanced programming without relying on frameworks or libraries at all. You will learn a ton of pure JavaScript, whether you are a beginner or an established JS programmer. There is something for everyone.Topics included: - Basics and Fundamentals: Data types, let and const variables, functions, conditionals, loops, object literals, arrays, and so on. DOM Manipulation: Selectors, traversing the DOM, show/hide, creating and removing elements, event listeners OOP: ES5 prototypes, inheritance, ES2015 classes and sub-classes, constructors. Async JS: Ajax and XHR, Fetch API, callbacks, promises, async / await. ES2015+: Arrow functions, template strings, generators, iterators, maps and sets, symbols and more. JavaScript Patterns: Module, Factory, State, Observer, Mediator, SingletonOther: Local and session storage, regular expressions, try/catch error handling. 10 projects of all kinds.
Style and Approach
This course from Brad covers using JavaScript with real-world examples.
Released: Friday, May 25, 2018
Intro & Getting Started
Welcome To the Course
Project Files & Questions
Visual Studio Code Setup
Intro & Getting Started: Visual Studio Code Setup
Section Intro & File Setup
Using the Console
Variables - var, let & const
Data Types in JavaScript
Type Conversion
Numbers & the Math Object
String Methods & Concatenation
Template Literals
Arrays & Array Methods
Object Literals
Dates & Times
If Statements & Comparison Operators
Switches
Function Declarations & Expressions
General Loops
A Look at the Window Object
Block Scope With let & const
DOM Manipulation & Events
What Is The DOM?
Examining the Document Object
DOM Selectors for Single Elements
DOM Selectors for Multiple Elements
Traversing the DOM
Creating Elements
Removing & Replacing Elements
Event Listeners & the Event Object
Mouse Events
Keyboard & Input Events
Event Bubbling & Delegation
Local & Session Storage
DOM Projects
Task List [Part 1] - UI & Add Task Items
Task List [Part 2] - Delete & Filter Tasks
Task List [Part 3] - Persist To Local Storage
Loan Calculator [Part 1] - Build the UI
Loan Calculator [Part 2] - Calculate & Error
Loan Calculator [Part 3] - Loader & User Experience
Number Guesser [Part 1] - Build the UI
Number Guesser [Part 2] - Validation & Winning Case
Number Guesser [Part 3] - Lose Case & Game Over
Number Guesser [Part 4] - Play Again
Object Oriented JavaScript - ES5 & ES2015
Constructors & the 'this' Keyword
Built In Constructors
Prototypes Explained
Prototypal Inheritance
Using Object.create
ES6 Classes
Sub Classes
OOP Book List Project
Build the Book List UI
Add Book to List
Validation & Alert
Delete Book from List
Convert to ES6 Classes
Bonus - Add Local Storage
Asynchronous JavaScript, Ajax & Fetch API
What Is Asynchronous Programming?
Ajax & XHR Introduction
XHR Object Methods & Working with Text
Working With Ajax & JSON
Data from an External API - Chuck Norris Project
REST APIs & HTTP Requests
Callback Functions
Custom HTTP Library (Ajax with Callbacks) - Part 1
Custom HTTP Library (Ajax with Callbacks) - Part 2
ES6 Promises
The Fetch API
Arrow Functions
Custom HTTP Library (Fetch with Promises) - Part 3
Async & Await
Custom HTTP Library (Fetch with Async Await) - Part 4
API Projects
Github Finder [Part 1] - Intro & UI
Github Finder [Part 2] - Fetching Profile Data
Github Finder [Part 3] - Display the Profile
Github Finder [Part 4] - Show Alert Message
Github Finder [Part 5] - Fetch & Display Repos
WeatherJS [Part 1] - Intro & UI
WeatherJS [Part 2] - Fetch Weather from API
WeatherJS [Part 3] - Display the Weather
WeatherJS [Part 4] - Save Location to Local Storage
Error Handling & Regular Expressions
Error Handling with Try...Catch
Regular Expressions [Part 1] - Evaluation Functions
Regular Expressions [Part 2] - Metacharacter Symbols
Regular Expressions [Part 3] - Character Sets & Quantifiers
Regular Expressions [Part 4] - Shorthand Character Classes
Regular Expressions - Form Validation Project
Other Newer Features - ES2015+
Iterators & Generators
Profile Scroller - Iterator Mini Project
Symbols
Destructuring
ES6 Maps
ES6 Sets
JavaScript Patterns
What Are Patterns?
Module & Revealing Module Pattern
Singleton Pattern
Factory Pattern
Observer Pattern
Mediator Pattern
State Pattern - Small Project
Tracalorie Project (Using the Module Pattern)
Project Introduction
Creating the UI With Materialize CSS
Controllers & Data Structure
Get & Populate Items
Add Item to Data Structure
Add Item to the UI
Add Total Calories
Working With the Edit State
Updating Items & Total Calories
Delete & Clear Items
Add & Get From Local Storage
Delete & Clear from Local Storage
Microposts Project - CRUD Front End (Webpack & Babel)
Babel & Webpack Environment Setup
Intro to ES2015 Modules
Create the UI
Create a fake REST API Using JSON Server
Get & Display Posts
Add Posts & Show Alert
Post Edit State & Update [1]
Post Edit State & Update [2]
Wrap Up
Wrap Up & Where to Go From Here

پیشنهاد فرادرس

Meysam در 1398/02/11 ساعت 13:22

yek aalam tashakor

mehrdad در 1398/01/21 ساعت 03:15

ممنون و سپاس

mehrdad در 1398/01/21 ساعت 02:57

سلام و درود
تشکر بابت زحمتی که میکشین
زیرنویسشو نمی زارین ؟
یا زیر نویس این اموزش رو باید کجا دانود کنم جایی نیست ؟
ممنون

مدیر سایت در 1398/01/21 ساعت 03:00

این دوره زیرنویس ندارد. دوره هایی که زیرنویس داشته باشن حتما زیرنویسشون رو میزاریم.