آیا می خواهید وب سایت های خیره کننده و اپلیکیشن های وب پویا بسازید؟ پس این دوره برای شما است. در این دوره با مبانی HTML و CSS، توسعه back-end با Node.js و MongoDB، ایجاد اپلیکیشن to-do list، ایجاد اپلیکیشن تک صفحه ای، ایجاد اپلیکیشن سیستم رای دهی، استفاده از قابلیت AJAX در jQuery، تست های واحد، استفاده از Mocha برای تست واحد، Bootstrap و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب و راه اندازی
 • نصب Text Editor
 • درک سازگاری مرورگر
 • پیش نیازها
 • راه اندازی محیط کار
 • HTML Blueprint
 • افزودن تصاویر
 • افزودن لینک ها
 • طراحی اپلیکیشن
 • ایجاد HTML
 • ایجاد Header
 • ایجاد  Add Task Form
 • ایجاد Task List
 • ایجاد Footer
 • نصب node.js
 • پیکربندی Back-End Logic
 • پیکربندی پایگاه داده
 • EJS
 • اپلیکیشن سیستم رای دهی
 • مبانی JQuery
 • پیکربندی Front-End Visuals
 • افزودن AJAX Logic
 • تست های اپلیکیشن رای دهی
 • مدیریت پاسخ
 • تست واحد
 • نوشتن تست ها
 • Bootstrap چیست؟
 • Docker چیست؟
 • و غیره