پیشنهاد فرادرس

آموزش توسعه داشبورد QlikView 

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش QlikView

آیا می خواهید داشبورد ها را ایجاد کنید تا اطلاعات مخاطبان خود را در مورد داده خود به اشتراک بگذارید؟ این دوره نشان می دهد که چگونه می توانید از QlikView برای ایجاد داشبورد خود استفاده کنید. شما با اتصال داده های خود به QlikView و ایجاد اپلیکیشن QlikView خود شروع خواهید کرد. همچنین با  نحوه اضافه کردن داده ها از منابع مختلف، ایجاد مدل داده با پیوستن به داده، کار با کامپوننت های QlikView مثل نمودار ها، جعبه های لیست، جعبه های ورودی و اشیاء متن، تحلیل داده های خود در QlikView و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • دانلود و نصب QlikView
 • ایجاد سند اول در QlikView
 • معرفی QlikView و اهمیت اصطلاحات
 • گرفتن اطلاعات در QlikView و ایجاد اولین اپلیکیشن شما
 • راه اندازی ساختار برای توسعه
 • ایجاد یک اپلیکیشن
 • وارد کردن داده ها از اکسل
 • ایجاد تب های جدید
 • افزودن فیلتر به اپلیکیشن
 • ایجاد مدل داده
 • گرفتن اطلاعات از پایگاه داده ها
 • ایجاد فایل QVD
 • کامپوننت های QlikView
 • کار با نمودارهای QlikView
 • استفاده از Multi Box
 • افزودن Input Box
 • Text Object
 • افزودن KPI
 • افزودن نمودارها
 • کانتینرها
 • افزودن امنیت
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
QlikView Dashboard Development [Video] Publisher:Packtpub Author:Abhishek Agarwal Duration:3 hours 27 minutes

A step-by-step approach to building stunning dashboards with QlikView
Do you want to build Dashboards to give your audience information about your data? This course will show how you can use QlikView to build your own Dashboard.
You will start by connecting your data to QlikView and creating your own QlikView App. You will learn how to add data from multiple sources, create a data model by joining data, and then review it on the front end. You will then work with QlikView components such as charts, list boxes, input boxes, and text objects. The course will then show you how to build your own dashboard by adding different functionalities. You will then be shown how to perform analysis on your data in QlikView and will master the various types of security measures in QlikView.
Finally, you will learn to build your own dashboards to impress and inform your audience.
Style and Approach
A comprehensive course packed with step-by-step instructions on creating Dashboards in QlikView. This course is divided into clear chunks so you can learn at your own pace and focus on your own area of interest.
Released: Friday, August 31, 2018
Getting Started with Qlikview
The Course Overview
Downloading and Installing QlikView
Creating First Document in QlikView
Introducing QlikView and Its Important Terminologies
Getting Data in QlikView and Creating Your First App
Setting Up the Structure for Development
Creating an App
Importing Data from Excel
Understanding Facts and Dimensions
Understanding List Box Selections
Creating New Tabs
Adding Filters to App
Creating Data Model
Creating Star Schema
Getting Data From Databases
Viewing and Analyzing Resulting Model
Creating QVD File
QlikView Components
List Box Properties
Working with QlikView Charts
Using Multi Box
Bookmark Your Data on Dashboard
Adding an Input Box
Text Object
Let’s Build a Dashboard
Adding KPIs
Adding Charts
Adding Dynamic Chart Display
Group and Drill Down Expressions
Containers
Adding Buttons
Set Analysis
Basics of Set Analysis Expressions
Assignment Operators
Set Operators
Element Functions
Adding Security
Enabling Security Script
Understanding Various Types of Securities
Configuring Security
Advance Security

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 729.0MB Packtpub QlikView Dashboard Development [Video]_git.ir.rar