توابع Azure راه حل های مناسبی برای پردازش داده، سیستم های یکپارچه سازی و API های ساخت ساده برای میکروسرویس های پیچیده فراهم می کند که البته  نیازی به نگرانی در مورد زیرساخت های اساسی برای مقیاس پذیری نیز وجود ندارد.  این دوره نحوه ی طراحی اپلیکیشن serverless را نشان می دهد.

طی این دوره، خواهیم دید که توابع Azure  می تواند ابزاری فوق العاده برای سرویس های بسیار مقیاس پذیر وب باشد. همچنین یک راه حل در سطح تولید از  chatbot با ابزارهای serverless مانند CosmosDB و Queues ایجاد خواهیم کرد. این مرحله با درکی عمیق از چرایی انتخاب و نقش مهم این دو در طراحی معماری serverless انجام خواهد شد.

رویکرد این دوره که همراه با نمونه های کاربردی است شامل خودکارسازی، استقرار و مدیریت اپلیکیشن، برای دستیابی به مقیاس پذیری بالا و دسترسی به یک مدل پایگاه داده مبتنی بر رویداد، می باشد.

 • اشکال زدایی نیتیو، استقرار و نظارت
 • مروری بر دوره
 • تنظیم پایگاه کد بومی و اشکال زدایی
 • استقرار خودکار با استفاده از Local Repository یا GitHub
 • نظارت و سایر ویژگی های پلت فرم
 • مقابله با موضوع Cold Start
 • استفاده از مشخصات مورد مطالعه و پیکربندی Chatbot
 • استفاده از مور مطالعه و نیازها
 • پیکربندی ربات
 • پیکربندی شرکت
 • پیاده سازی Chatbot
 • طراحی راه حل
 • Codebase
 • عملیات کاربر: گرفتن EmpID
 • عملیات کاربر: علائم
 • عملیات ربات: یادآوری