این دوره به شما کمک می کند فیلم ها را به طور موثر ضبط کنید و از طریق مراحل مختلف ضبط مانند پیاده سازی یک صفحه نمایشگر / ویدیو ضبط کننده OBS، موقعیت نور، تنظیم یک webcam می توانید ویدئو خود را ضبط کنید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • ابزارها
  • راه اندازی OBS
  • ایجاد یک سابقه حرفه ای برای 50 دلار
  • نورپردازی
  • تنظیمات Webcam
  • Screencasting
  • تنظیم صدا
  • ویرایش ویدئو شما با نرم افزار رایگان
  • ویرایش فیلم های شما با نرم افزارهای پولی