آموزش های Packtpub

 • آموزش Python 3.x برای پروژه های بینایی کامپیوتری

آموزش Python 3.x برای پروژه های بینایی کامپیوتری

یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۳۰
 • آموزش JavaScript با فریمورک های React ،Node و Redux

آموزش JavaScript با فریمورک های React ،Node و Redux

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۳۰
 • آموزش نحوه ی استفاده از پلتفرم آنلاین ArcGIS

آموزش نحوه ی استفاده از پلتفرم آنلاین ArcGIS

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش توسعه بازی با یونیتی 5 – Gameplay

آموزش توسعه بازی با یونیتی 5 – Gameplay

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۰
 • آموزش کامل Bot Framework

آموزش کامل Bot Framework

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش Unity در واقعیت مجازی – بخش دوم

آموزش Unity در واقعیت مجازی – بخش دوم

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۳۰
 • آموزش Unity در واقعیت مجازی – بخش اول

آموزش Unity در واقعیت مجازی – بخش اول

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش ابزارهای برنامه ریزی TFS Agile

آموزش ابزارهای برنامه ریزی TFS Agile

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۳۰
 • آموزش طراحی سطوح، نورپردازی و انیمیشن سازی در Unity 5

آموزش طراحی سطوح، نورپردازی و انیمیشن سازی در Unity 5

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش نگهداری و اتوماسیون SQL Server 2016

آموزش نگهداری و اتوماسیون SQL Server 2016

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۳۰
 • آموزش کامل CSS3 Flexbox 2017

آموزش کامل CSS3 Flexbox 2017

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش زبان علم داده: R

آموزش زبان علم داده: R

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۳۰
 • آموزش گزارش دهی پایگاه داده SQL Server 2016

آموزش گزارش دهی پایگاه داده SQL Server 2016

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش مدل توسعه SPFx در Sharepoint

آموزش مدل توسعه SPFx در Sharepoint

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۰
 • آموزش شروع کار با Spring Boot

آموزش شروع کار با Spring Boot

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش آنالیز داده با اسکالا 

آموزش آنالیز داده با اسکالا 

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۰
 • آموزش یادگیری ماشینی 

آموزش یادگیری ماشینی 

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش راه اندازی Microsoft Dynamics 365 برای اتوماسیون خدمات پروژه

آموزش راه اندازی Microsoft Dynamics 365 برای اتوماسیون خدمات پروژه

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۳۰
 • آموزش راه حل های هوشمندانه کسب و کار با Tableau 10 – بخش اول

آموزش راه حل های هوشمندانه کسب و کار با Tableau 10 – بخش اول

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش راه حل های هوشمندانه کسب و کار با Tableau 10 – بخش دوم

آموزش راه حل های هوشمندانه کسب و کار با Tableau 10 – بخش دوم

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۰
 • آموزش صداگذاری و جلوه های بصری با Unity 5

آموزش صداگذاری و جلوه های بصری با Unity 5

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰